Sẽ sửa đổi 04 Luật trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
19/01/2022 10:47 AM

Thống đốc NHNN ban hành Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 13/01/2022 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022 trong đó NHNN đề ra nhiệm vụ sẽ sửa đổi 04 Luật trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng.

Sẽ sửa đổi 04 Luật trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng

Sẽ sửa đổi 04 Luật trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng (Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, 04 Luật dự kiến được sửa đổi bao gồm:

- Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

- Sửa đổi, bổ sung Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng.

- Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi.

Ngoài ra, Chỉ thị 01/CT-NHNN còn đặt ra kế hoạch xây dựng một số Nghị định, Thông tư hướng dẫn về hoạt động ngân hàng, cụ thể:

- Xây dựng 05 Nghị định:

+ Nghị định Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

+ Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt.

+ Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng.

+ Nghị định thay thế Nghị định 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của NHNN.

+ Nghị định của Chính phủ về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam.

- Xây dựng 06 Thông tư:

+ Thông tư hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

+ Thông tư hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

+ Thông tư hướng dẫn dịch vụ trung gian thanh toán.

+ Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

+Thông tư quy định về giám sát các hệ thống thanh toán, hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ trung gian thanh toán

+ Thông tư quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của TCTD phi ngân hàng.

Chỉ thị 01/CT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 13/01/2022.

Nhật Anh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,180

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn