Không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai bị phạt đến 50 triệu đồng

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
10/01/2022 15:41 PM

Theo Nghị định 03/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều thì hành vi không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai bị phạt đến 50 triệu đồng.

Không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai bị phạt đến 50 triệu đồng

Không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai bị phạt đến 50 triệu đồng (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 17 Nghị định 03/2022/NĐ-CP quy định mức phạt tiền đối với hành vi không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai như sau:

- Phạt tiền từ 300 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng đối với hành vi không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai dưới 300 nghìn đồng;

- Phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai từ 300.000 đồng đến dưới 500 nghìn đồng;

- Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai từ 500.000 đồng đến dưới 3 triệu đồng;

- Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai từ 3 triệu đồng đến dưới 5 triệu đồng;

- Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với hành vi không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai từ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng;

- Phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với hành vi không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng;

- Phạt tiền từ 12 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai từ 20 triệu đồng đến dưới 40 triệu đồng;

- Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai từ 40 triệu đồng đến dưới 60 triệu đồng;

- Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai từ 60 triệu đồng đến dưới 80 triệu đồng;

- Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Ngoài ra, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm còn bị buộc đóng vào Quỹ phòng, chống thiên tai.

Lưu ý: Đây là mức phạt tiền của cá nhân, mức phạt tiền của tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền của cá nhân đối với cùng hành vi vi phạm. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai là 50 triệu đồng.

Như vậy, từ ngày 06/01/2022, đối với hành vi không đóng vào Quỹ phòng, chống thiên tai thì cá nhân có thể bị phạt đến 50 triệu đồng.

(So với Nghị định 104/2017/NĐ-CP thì Nghị định 03/2022/NĐ-CP đã tăng mức phạt tiền tối thiểu  với hành vi không đóng quỹ phòng, chống thiên tai hàng năm từ tối thiểu 50 nghìn đồng lên tối thiểu 300 nghìn đồng, giữ nguyên mức tối đa không quá 50 triệu đồng).

Đối tượng và mức đóng vào Quỹ phòng chống thiên tai

Điều 10 Luật Phòng chống thiên tai 2013 và Điều 12 Nghị định 78/2021/NĐ-CP quy định đối tượng bắt buộc và mức đóng vào Quỹ phòng, chống thiên tai như sau:

- Tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài tại địa bàn:

Mức đóng góp: Một năm đóng góp 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính lập ngày 31/12 hàng năm của tổ chức báo cáo cơ quan Thuế nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức.

- Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật.

Mức đóng góp:

+ Cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang đóng một phần hai của mức lương cơ sở chia cho số ngày làm việc trong tháng.

+ Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp đóng một phần hai của mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo hợp đồng lao động.

Người lao động giao kết nhiều hợp đồng với nhiều doanh nghiệp chỉ phải đóng 01 lần theo 01 hợp đồng lao động có thời gian dài nhất.

+ Người lao động khác, ngoài các đối tượng trên đóng góp 10.000 đồng/người/năm.

 

Nghị định 03/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 06/01/2022 và thay thế Nghị định 104/2017/NĐ-CP, Nghị định 65/2019/NĐ-CP.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,128

Bài viết về

lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn