Tạm dừng kiểm tra việc thi hành PL về xử lý VPHC khi có chồng chéo đối tượng

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
07/01/2022 16:58 PM

Khi có sự trùng lặp, chồng chéo về đối tượng, nội dung, thời gian kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì việc kiểm tra phải được tạm dừng.

Đây là nội dung tại Thông tư 14/2021/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 19/2020/NĐ-CP kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành. 

Tạm dừng kiểm tra việc thi hành PL về xử lý VPHC khi có chồng chéo đối tượng

Tạm dừng kiểm tra việc thi hành PL về xử lý VPHC khi có chồng chéo đối tượng (ảnh minh họa)

Theo điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư 14/2021/TT-BTP, các trường hợp phải tạm dừng việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính bao gồm: 

- Có sự trùng lặp, chồng chéo về đối tượng, nội dung, thời gian kiểm tra;

- Khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc sự kiện bất khả kháng làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch kiểm tra.

(Thời gian phải tạm dừng việc kiểm tra không được tính vào thời hạn kiểm tra. Việc kiểm tra được tiếp tục tiến hành khi lý do tạm dừng không còn)

Ngoài ra, tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 14/2021/TT-BTP cũng quy định các trường hợp cần thiết phải gia hạn thời hạn kiểm tra theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định 19/2020/NĐ-CP bao gồm:

- Cuộc kiểm tra thuộc một trong các trường hợp sau đây: Hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nhiều tình tiết phức tạp cần xác minh, làm rõ; đối tượng được kiểm tra không phối hợp hoặc gây khó khăn cho việc kiểm tra;

- Địa điểm kiểm tra ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo hoặc nơi đi lại khó khăn.

Thời gian được gia hạn đối với mỗi cuộc kiểm tra thuộc các trường hợp nêu trên tối đa không quá 07 ngày làm việc.

Quyết định gia hạn thời hạn kiểm tra thực hiện theo Mẫu số 04 Phụ lục một số biểu mẫu trong kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ban hành kèm theo Thông tư 14/2021/TT-BTP.

Thông tư 14/2021/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 14/02/2022.

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,131

Bài viết về

lĩnh vực Vi phạm hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn