05 điểm mới về xử phạt hành chính lĩnh vực chứng khoán

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
03/01/2022 14:40 PM

Chính phủ ban hành Nghị định 128/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

05 điểm mới về xử phạt hành chính lĩnh vực chứng khoán

05 điểm mới về xử phạt hành chính lĩnh vực chứng khoán (Ảnh minh họa)

Theo đó, một số điểm mới về xử phạt hành chính lĩnh vực chứng khoán, đơn cử như:

1. Bổ sung hành vi vi phạm quy định phát hành chứng khoán

Cụ thể, phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi:

Không chuyển số tiền thu được từ đợt phát hành thêm vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

(Theo điểm a Khoản 11 Điều 1 Nghị định 128/2021/NĐ-CP bổ sung khoản 1a vào Điều 12 Nghị định 156/2020/NĐ-CP)

2. Bổ sung hành vi vi phạm quy định về huỷ tư cách công ty đại chúng

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không nộp hoặc nộp không đúng thời hạn hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại Điều 39 Luật Chứng khoán trong trường hợp phải nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định pháp luật.

So với trước đây, bổ sung hành vi nộp không đúng thời hạn hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định.

(Theo khoản 12 Điều 1 Nghị định 128/2021/NĐ-CP sửa đổi Khoản 2 Điều 14 Nghị định 156/2020/NĐ-CP)

3. Nâng mức xử phạt tối thiểu đối với hành vi vi phạm quy định về quản trị công ty đại chúng

- Tăng mức xử phạt gấp đôi từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng lên thành từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi:

+ Không xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; không xây dựng quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong trường hợp công ty đại chúng tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp; không quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

+ Không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

- Tăng mức xử phạt từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng lên thành từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với:

Công ty đại chúng không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên

- Bổ sung quy định xử phạt từ 30.000.000 đến 50.000.000 đồng đối với các hành vi:

+ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết không lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán không đảm bảo số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ủy ban kiểm toán hàng năm theo quy định.

(Theo khoản 13 Điều 1 Nghị định 128/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 15 Nghị định 156/2020/NĐ-CP)

4. Thêm quy định xử phạt vi phạm về thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với công ty đại chúng thực hiện thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa không đúng thời gian quy định tại Điều 141 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với công ty đại chúng không thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa hoặc về thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng hoặc về thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

(Theo Khoản 14 Điều 1 Nghị định 128/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung điều 15a vào sau Điều 15 Nghị định 156/2020/NĐ-CP)

5. Tăng mức phạt với vi phạm quy định về công bố thông tin trong hoạt động chứng khoán

- Nâng mức xử phạt từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng lên thành 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng với hành vi tạo dựng thông tin sai sự thật hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Chứng khoán.

- Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán; hoạt động văn phòng đại diện; hoạt động lưu ký, hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán; hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5a Điều này.

(Theo điểm c Khoản 33 Điều 1 Nghị định 128/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Khoản 5 Điều 42 Nghị định 156/2020/NĐ-CP).

Nghị định 128/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Nhật Anh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,544

Bài viết về

lĩnh vực Chứng khoán

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn