Quy định phí, lệ phí phù hợp để khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
01/12/2021 17:20 PM

Ngày 26/11/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 106/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 85/2019/TT-BTC về phí, lệ phí trực thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Quy định phí, lệ phí phù hợp để khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Quy định phí, lệ phí phù hợp để khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến (Ảnh minh họa)

Theo đó, quy định khi HĐND khi xây dựng mức thu các khoản phí, lệ phí cần phải đảm bảo những căn cứ sau: 

- Căn cứ mức thu phí, lệ phí hiện hành để làm cơ sở đề xuất mức thu.

- Phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương nơi phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí.

-  Mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp trực tuyến phù hợp để khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công theo phương thức trực tuyến.

Bên cạnh đó, Thông tư 106/2021/TT-BTC cũng thay đổi tên “Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi” thành “Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường”

Ngoài ra, Thông tư 106/2021/TT-BTC còn sửa đổi quy định về phí giao dịch đảm bảo như sau:

Phí đăng ký giao dịch bảo đảm (phí đăng ký biện pháp bảo đảm) là khoản thu khi thực hiện chứng nhận đăng ký đối với biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm bù đắp chi phí cho việc thực hiện công việc, dịch vụ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và bù đắp chi phí cho hoạt động thu phí.

Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương để quy định mức thu phí theo hồ sơ đăng ký hoặc số lượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc số thửa đất, tài sản gắn liền với đất được chứng nhận trên một giấy chứng nhận trong hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm hoặc các trường hợp đăng ký khác cho phù hợp.

Thông tư 106/2021/TT-BTC có hiệu lực từ 10/01/2022. 

Lý Hải

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,579

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn