Năm 2022, chỉ chờ tối đa 30 phút khi làm thủ tục thuế tại Bộ phận Một cửa

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
26/11/2021 15:43 PM

Ngày 23/11/2021, Tổng Cục thuế ban hành Quyết định 1652/QĐ-TCT về kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Năm 2022, chỉ chờ tối đa 30 phút khi làm thủ tục thuế tại Bộ phận Một cửa

Năm 2022, chỉ chờ tối đa 30 phút khi làm thủ tục thuế tại Bộ phận Một cửa (Ảnh minh họa)

Trong đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch trong năm 2022 như sau:

- Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa xuống còn tối đa 30 phút cho mỗi lần giao dịch.

- Tối thiểu 30% người nộp thuế khi thực hiện thủ tục không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục trước đó.

- Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng dịch vụ công đạt tối thiểu 95% vào năm 2025.

Bên cạnh đó, để thực hiện nhiệm vụ Bộ Tài chính đã giao, Tổng cục Thuế cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau đây:

- Hoàn thiện văn bản chỉ đạo, triển khai kế hoạch và quy trình hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục thuế.

- Tạo cơ sở dữ liệu hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục gắn với quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính. 

 - Đổi mới tổ chức quản lý, kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ việc đơn giản hóa trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông;….

- Mở rộng tiếp nhận, giải quyết thủ tục theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính. 

- Nâng cao tính chủ động, hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận Một cửa. 

- Đổi mới việc giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. 

Quyết định 1652/QĐ-TCT có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 

Lý Hải

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,282

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn