Đề xuất bỏ phòng trong Vụ, giảm tối đa phòng thuộc cục, thanh tra, văn phòng

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
15/09/2021 08:54 AM

Đây là nội dung tại Công văn 1156/TTg-TCCV ngày 14/9/2021 về xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Đề xuất bỏ phòng trong Vụ, giảm tối đa phòng thuộc cục, thanh tra, văn phòng

Đề xuất bỏ phòng trong Vụ, giảm tối đa phòng thuộc cục, thanh tra, văn phòng (Ảnh minh họa)

Theo đó, để việc xây dựng Nghị định nêu trên đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu, Thủ tướng chỉ đạo một số nội dung về tổ chức bộ máy như sau:

- Đối với tổ chức hành chính:

Rà soát, đánh giá kỹ và đề xuất phương án sắp xếp, kiện toàn, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí thành lập tổ chức do Chính phủ quy định tại Nghị định 101/2020/NĐ-CP (đặc biệt là các tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục), Nghị định 47/2019/NĐ-CP;

Giảm tổ chức trung gian; sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức tham mưu, quản lý chuyên ngành mà không xác định rõ phạm vi, đối tượng thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý nhà nước theo phân công của Chính phủ;

Giải thể hoặc tổ chức lại các cơ quan, tổ chức có trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động không hiệu quả;

Bỏ phòng trong vụ; giảm tối đa tổ chức phòng và tương đương thuộc cục, thanh tra, văn phòng.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

+ Rà soát, đánh giá kỹ và đề xuất phương án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước thuộc bộ, thuộc tổng cục, cục thuộc bộ (được quy định trong cơ cấu tổ chức của bộ, của tổng cục, cục thuộc bộ), bảo đảm thu gọn tối đa đầu mối, phù hợp với quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực và đáp ứng đầy đủ tiêu chí, điều kiện thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành và Nghị định 120/2020/NĐ-CP.

+ Rà soát, đánh giá kỹ và đề xuất phương án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc bộ, thuộc cục, tổng cục (Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng thành lập) theo hướng:

(1) Chỉ giữ lại các đơn vị thuộc bộ phục vụ nhiệm vụ chính trị và các đơn vị đầu ngành gắn với chức năng, nhiệm vụ của bộ đáp ứng đầy đủ tiêu chí, điều kiện thành lập do Chính phủ quy định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP;

(2) Chuyển các đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công còn lại về địa phương quản lý và sắp xếp, cơ cấu lại các đơn vị theo ngành, lĩnh vực, bảo đảm thu gọn tối đa đầu mối và đáp ứng đầy đủ tiêu chí, điều kiện thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành và Nghị định 120/2020/NĐ-CP;

(3) Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ theo yêu cầu tại Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương và quy định của Chính phủ tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP, Nghị định 106/2020/NĐ-CPNghị định 60/2021/NĐ-CP.

Xem thêm nội dung tại Công văn 1156/TTg-TCCV ngày 14/9/2021.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,240

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn