Thêm 03 chính sách hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19 tại Hà Nội

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
15/08/2021 20:41 PM

HĐND TP.Hà Nội vừa thông qua 03 Nghị quyết để hỗ trợ các đối tượng chịu tác động của Covid-19 trên địa bàn. Cụ thể như sau:

Một là chính sách đặc thù hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng COVID-19.

Nội dung này được thông qua tại Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 về quy định chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, quy định một số chính sách đặc thù của Hà Nội hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn do Covid-19 (chưa được quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND TP.Hà Nội) như sau:

(1) Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo của thành phố Hà Nội được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận.

Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/hộ.

(2) Hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng và đối tượng bảo trợ xã hội đã được tiếp nhận vào các Trung tâm Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhưng đang sống tại gia đình, chưa quay trở lại Trung tâm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người.

(3) Hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người.

(4) Hỗ trợ người lao động làm việc tại hộ kinh doanh phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do hộ kinh doanh phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo điều kiện quy định tại khoản 1, 2 Điều 13 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

Mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/người.

(5) Hỗ trợ người lao động làm việc tại hộ kinh doanh chấm dứt hợp đồng lao động do hộ kinh doanh phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và đảm bảo điều kiện quy định tại Điều 21 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

Mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/người.

(6) Hỗ trợ người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp có ký hợp đồng lao động nhưng phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do cơ sở giáo dục tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 và không thuộc đối tượng được quy định tại Chương IV Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

Người được hỗ trợ đồng thời đảm bảo điều kiện: thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 30 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/5/2021 đến 31/12/2021.

Mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/người.

(7) Hỗ trợ người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 do cơ sở giáo dục dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 (trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hơp đồng lao động) và không thuộc đối tượng quy định tại Chương VI Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

Mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/người.

(8) Hỗ trợ chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục đủ điều kiện hoạt động (có trụ sở chính trên địa bàn thành phố Hà Nội) phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/chủ cơ sở.

Ngoài ra, hỗ trợ bổ sung cho người lao động quy định tại khoản 4, 5, 6, 7 trong các trường hợp sau:

- Người lao động đang mang thai.

Mức hỗ trợ bổ sung: 1.000.000 đồng/người.

- Người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi.

Mức hỗ trợ bổ sung: 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi (chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em).

Hai là hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt.

Cụ thể, HĐND TP.Hà Nội thông qua Nghị quyết 16/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 về hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19.

Với chính sách này, sẽ hỗ trợ tiền nước sạch trong các tháng 9, 10, 11, 12/2021 cho các đối tượng với mức hỗ trợ như sau:

- Hỗ trợ 100% tiền nước sạch cho các trường hợp:

+ Các cơ sở cách ly, khám chữa tập trung bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố.

+ Các hộ dân sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo ở mức sinh hoạt 1 (tối đa là 10 m3 nước/hộ dân theo giá nước sạch mức sinh hoạt 1 tại Quyết định 38/2013/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 của UBND TP.Hà Nội).

- Hỗ trợ 15% trên tổng hóa đơn tiền nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt phải trả của các hộ dân (ngoài các đối tượng nêu tại điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 16.

Ba là ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí thực hiện hỏa táng đối với người tử vong dương tính với SARS-CoV-2.

*Nghị quyết 17/NQ-HĐND được thông qua ngày 13/8/2021 về quy định ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí thực hiện hỏa táng đối với người tử vong dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn TP.Hà Nội.

Theo đó, ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí thực hiện hỏa táng đối với người tử vong dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn TP.Hà Nội sử dụng dịch vụ hỏa táng tại các cơ sở hỏa táng của Hà Nội như sau:

- Chi phí hỏa táng thi hài: 3.000.000 đồng/trường hợp; trường hợp là thi hài trẻ em dưới 06 tuổi: 1.500.000 đồng/trường hợp.

- Chi phí vận chuyển: Thanh toán theo số km thực tế.

- Chi phí khác:

+ Áo quan hỏa táng: 1.250.000 đồng/tháng;

+ Túi đồ khăm liệm (nếu có): 500.000 đồng/trường hợp;

+ Bình đựng tro cốt: 250.000 đồng/trường hợp;

+ Lưu giữ bình tro: 15.000 đồng/trường hợp/ngày (theo số ngày lưu giữ thực tế, đến khi hết thời gian giãn cách xã hội, nhưng tối đa không quá 365 ngày).

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,097

Bài viết về

Phòng chống COVID-19

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn