Phấn đấu năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 4.700 - 5.000 USD

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
11/08/2021 15:27 PM

Quốc hội ban hành Nghị quyết 16/2021/QH15 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, trong đó, đặt mục tiêu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 4.700 - 5.000 USD.

Phấn đấu năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 4.700 - 5.000 USD (ảnh minh họa)

Theo đó, Nghị quyết đặt ra các mục tiêu cụ thể như sau:

- Các chỉ tiêu về kinh tế:

+ Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm khoảng 6,5 - 7%.

+ GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt khoảng 4.700 - 5.000 USD.

+ Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt trên 25%; kinh tế số đạt khoảng 20% GDP.

+ Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt khoảng 45%.

+ Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 6,5%/năm.

+ Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 45%.

+ Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 bình quân 3,7% GDP.

- Các chỉ tiêu về xã hội:

+ Tuổi thọ trung bình khoảng 74,5 tuổi, trong đó thời gian sống khoẻ mạnh đạt tối thiểu 67 năm.

+ Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 25%.

+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo là 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 28 - 30%.

+ Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.

+ Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) duy trì mức giảm 1 - 1,5%/năm.

+ Có 10 bác sĩ và 30 giường bệnh trên 1 vạn dân.

+ Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số.

+ Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới tối thiểu 80%, trong đó có 10% đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

- Các chỉ tiêu về môi trường:

+ Tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư thành thị là 95 - 100% và nông thôn là 93 - 95%.

+ Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 90%.

+ Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 92%.

+ Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%

+ Tỷ lệ che phủ rừng không thấp hơn mức 42%.

Trung Tài

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,272

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn