Mục tiêu xây dựng Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Lê Ánh
16/06/2021 11:20 AM

Ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Mục tiêu xây dựng Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

Mục tiêu xây dựng Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới (Ảnh minh họa)

Theo đó, mục tiêu xây dựng Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới cụ thể như sau:

- Đến năm 2025:

+ Phấn đấu có 13,5 triệu đoàn viên công đoàn, hầu hết doanh nghiệp có 25 công nhân, lao động trở lên có tổ chức công đoàn; đến năm 2023 phấn đấu có 12 triệu đoàn viên.

+ Phấn đấu 80% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể; đến năm 2023 đạt tỉ lệ trên 70%.

- Đến năm 2030:

+ Phấn đấu có 16,5 triệu đoàn viên công đoàn; nơi chưa có tổ chức đại diện người lao động thì phần lớn người lao động được tập hợp, tham gia một số hoạt động của Công đoàn Việt Nam.

+ Phấn đấu 85% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể.

- Đến năm 2045:

Hầu hết người lao động tại cơ sở là đoàn viên Công đoàn Việt Nam; 99% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể.

Xem chi tiết tại Nghị quyết  02-NQ/TW ngày 12/6/2021.

Lê Ánh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,308

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn