Trình tự bầu Chủ tịch HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
03/06/2021 15:29 PM

Trình tự bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tại kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện theo Hướng dẫn 883/HD-UBTVQH14 ngày 02/6/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trình tự bầu Chủ tịch HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Kỳ họp thứ nhất

Trình tự bầu Chủ tịch HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Kỳ họp thứ nhất (Ảnh minh họa)

Trình tự bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Ban của HĐND

- Bầu Chủ tịch HĐND trong số các đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo giới thiệu của Chủ tọa kỳ họp.

Chủ tọa kỳ họp đọc tờ trình giới thiệu nhân sự để HĐND bầu Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định tại Điều 83 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, kể cả trong trường hợp Chủ tọa kỳ họp là nhân sự được giới thiệu giữ chức Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tờ trình của Chủ tọa kỳ họp do Chủ tọa ký và được đóng dấu của HĐND.

Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện nhiệm vụ ngay sau khi được HĐND bầu và tiến hành chủ tọa kỳ họp.

- Bầu Phó Chủ tịch HĐND trong số các đại biểu HĐND theo giới thiệu của Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các Phó Chủ tịch HĐND thực hiện ngay nhiệm vụ, điều hành phiên họp của HĐND theo phân công của Chủ tịch HĐND.

- Bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND trong số các đại biểu HĐND theo giới thiệu của Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND thực hiện nhiệm vụ của mình ngay sau khi được HĐND bầu.

Thường trực HĐND gồm Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, các Ủy viên là Trưởng ban của HĐND; Thường trực HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 bắt đầu thực hiện nhiệm vụ ngay sau khi HĐND bầu được các chức danh nói trên.

- Sau khi HĐND kết thúc việc bầu các chức danh của HĐND, Chủ tịch HĐND thay mặt Thường trực HĐND phát biểu ý kiến trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Trình tự bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND

- Bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân trong số các đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo giới thiệu của Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện nhiệm vụ ngay sau khi được HĐND bầu.

- Bầu Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND theo giới thiệu của Chủ tịch UBND (mới được bầu). Tờ trình của Chủ tịch UBND về việc giới thiệu người ứng cử vào các chức danh Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND phải nêu rõ lĩnh vực công tác phụ trách hoặc chức vụ tại cơ quan chuyên môn của UBND mà người đó dự kiến sẽ đảm nhiệm.

Các Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện nhiệm vụ ngay sau khi được HĐND bầu.

Sau khi HĐND kết thúc việc bầu các chức danh của UBND, Chủ tịch UBND thay mặt UBND phát biểu ý kiến trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Xem thêm nội dung về tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hướng dẫn 883/HD-UBTVQH14 ngày 02/6/2021.

>>> Xem thêm: Người có trình độ thạc sĩ có thể được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân nhân cấp xã không?

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 32,257

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn