Sẽ thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
26/05/2021 17:02 PM

Việc thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19 với địa vị pháp lý, chức năng, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nhiệm vụ như đề xuất của Bộ Tài chính là có cơ sở pháp lý, phù hợp với Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Luật Ngân sách nhà nước, kết luận của Bộ Chính trị Nghị quyết của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 124/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19.

 Cuộc họp đã cơ bản thống nhất về nội dung tiếp thu, giải trình của Bộ Tài chính, theo đó:

- Việc thành lập Quỹ với địa vị pháp lý, chức năng, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nhiệm vụ như đề xuất của Bộ Tài chính là có cơ sở pháp lý, phù hợp với Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Luật Ngân sách nhà nước, kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết Chính phủ.

- Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, việc thành lập Quỹ cần được Chính phủ đồng ý chủ trương trước khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định cá biệt về thành lập Quỹ.

- Bộ Tài chính là cơ quan quản lý Quỹ. Bộ Y tế tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định nhu cầu mua, nhập khẩu mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng Covid-19. Trên cơ sở hồ sơ đề nghị của Bộ Y tế, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính quyết định xuất Quỹ và giám sát việc sử dụng Quỹ, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

- Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Y tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rà soát, tính toán số kinh phí đã tiếp nhận ủng hộ cho phòng, chống dịch Covid-19 còn lại để chuyển vào Quỹ sau khi Quỹ được thành lập.

- Bộ Tài chính khẩn trương ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý sử dụng Quỹ và hướng dẫn về chế độ kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ sau khi Quỹ được thành lập, bảo đảm Quỹ hoạt động thông suốt, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Để kịp thời thành lập Quỹ, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Tài chính tiếp thu các ý kiến đại cuộc họp, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ; trên cơ sở đó, xin ý kiến các đồng chí thành viên Chính phủ và tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong ngày 26/5/2021.

Tại Điều 62 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, quy định về Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch như sau:

Điều 62. Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch

1. Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật để hỗ trợ điều trị, chăm sóc người mắc bệnh truyền nhiễm và các hoạt động phòng, chống dịch khác.

2. Nguồn tài chính của Quỹ được hình thành trên cơ sở đóng góp tự nguyện, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,773

Bài viết về

Cập nhật mới nhất về tình hình Covid-19

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn