Chính sách với giáo viên trường phổ thông năng khiếu TDTT

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
24/03/2021 15:18 PM

Thông tư 07/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông năng khiếu thể dục, thể thao (TDTT), trong đó, quy định chính sách đối với viên chức quản lý, giáo viên như sau:

Chính sách với giáo viên trường phổ thông năng khiếu TDTT

Chính sách với giáo viên trường phổ thông năng khiếu TDTT (Ảnh minh họa)

- Viên chức quản lý, giáo viên trường phổ thông năng khiếu TDTT được hưởng các chế độ, chính sách như viên chức quản lý, giáo viên các trường phổ thông cùng cấp học, ngoài ra còn được hưởng các chế độ ưu đãi đối với nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định.

(Hiện hành, thực hiện theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

- Giáo viên trực tiếp dạy, huấn luyện môn năng khiếu TDTT trong trường phổ thông năng khiếu TDTT được hưởng các chế độ ưu đãi khác theo quy định.

Về tổ chức trường phổ thông năng khiếu TDTT, đảm bảo đủ đội ngũ giáo viên dạy môn năng khiếu TDTT đạt chuẩn về trình độ chuyên môn huấn luyện các môn thể thao theo quy định của ngành TDTT, có trình độ từ đại học TDTT trở lên và có chứng chỉ huấn luyện viên TDTT được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định.

Nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên, nhân viên trường phổ thông năng khiếu TDTT

- Giáo viên, nhân viên trường phổ thông năng khiếu TDTT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học, Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Giáo viên dạy môn năng khiếu của trường phổ thông năng khiếu TDTT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, theo Luật TDTT, các văn bản quy định hiện hành của Ngành TDTT và có nhiệm vụ:

+ Theo dõi, phát hiện và đề xuất cấp có thẩm quyền tuyển học sinh có năng khiếu, tố chất thể thao vào đào tạo trong trường phổ thông năng khiếu TDTT.

+ Trực tiếp đào tạo, huấn luyện học sinh năng khiếu TDTT theo chương trình, kế hoạch của nhà trường nhằm phát triển tài năng thể thao của học sinh theo mục tiêu đề ra.

+ Tham mưu cho Hiệu trưởng nội dung, chương trình đào tạo, huấn luyện; xây dựng các tiêu chí tuyển sinh, tham gia công tác tuyển sinh môn năng khiếu TDTT. Đề xuất cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện và thi đấu các môn thể thao.

+ Kiểm tra, đánh giá, xếp loại quá trình phát triển tài năng thể thao của học sinh theo học kỳ, năm học. Có nhiệm vụ đề xuất học sinh có khả năng phát triển tài năng thể thao để tiếp tục được đào tạo, huấn luyện và đề nghị chuyển trường đối với học sinh không còn khả năng phát triển tài năng thể thao theo các tiêu chí chuyên môn.

Thông tư 07/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 27/4/2021 và thay thế Quyết định 32/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2003.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,793

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn