Đề xuất bỏ chứng chỉ ngoại ngữ cho công chức hành chính, văn thư

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
16/03/2021 10:39 AM

Bộ Nội vụ dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư, trong đó, đề xuất bỏ quy định yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng.

Đề xuất bỏ chứng chỉ ngoại ngữ cho công chức hành chính, văn thư

Đề xuất bỏ chứng chỉ ngoại ngữ cho công chức hành chính, văn thư (Ảnh minh họa)

Cụ thể, đề xuất không quy định yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng mà chỉ quy định về năng lực sử dụng được ngoại ngữ, tin học, bảo đảm thực hiện quy định tại Nghị quyết 134/2020/QH14, Nghị quyết 100/2019/QH14, Nghị định 115/2020/NĐ-CPNghị định 138/2020/NĐ-CP về đơn giản hóa thủ tục về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng công chức, viên chức, thi, xét nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Ngoài ra, nội dung dự thảo Thông tư còn có những điểm mới sau:

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về chức trách của ngạch chuyên viên cao cấp và ngạch chuyên viên chính, phù hợp với quy định tại Nghị quyết 39-NQ/TW và Danh mục vị trí việc làm của cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị hiện đã được Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp để trình Bộ Chính trị.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung để quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức của chuyên ngành hành chính (ngạch chuyên viên cao cấp, ngạch chuyên viên chính, ngạch chuyên viên) phù hợp với định hướng sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP;

Đồng thời cũng để phân biệt rõ các văn bằng đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ không thay thay thế cho chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của ngạch công chức.

- Sửa đổi, bổ sung quy định việc xếp lương đối với công chức ngạch cán sự có trình độ cao đẳng trở lên, công chức ngạch văn thư trung cấp đã được xếp lương công chức A0 (có trình độ cao đẳng), bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Xem chi tiết nội dung tại dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ.

Toàn văn dự thảo Thông tư

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,786

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn