TP.HCM: Không thu học phí trong thời gian ngừng đến trường nếu không triển khai học online

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
03/03/2021 17:15 PM

Ngày 03/03/2021, Sở GD&ĐT TP HCM có Công văn 589/SGDĐT-KHTC hướng dẫn về việc thực hiện các khoản thu học phí và các khoản thu khác năm 2020-2021.

TP.HCM: Không thu học phí trong thời gian ngừng đến trường nếu không triển khai học online (Ảnh minh họa)

Toàn văn Công Văn 589/SGDĐT-KHTC

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào TP HCM tạo lưu ý một số nội dung về việc tổ chức thực hiện các khoản thu học phí và các khoản thu khác năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:

*Đối với các cơ sở giáo dục công lập:

- Về mức thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập tiếp tục thực hiện theo quy định tại Công văn 2772/GDĐTKHTC ngày 31/8/2020.

- Về thời gian thu học phí và các khoản thu khác phải đảm bảo nguyên tắc theo Số tháng thực học nhưng không vượt qua khung thời gian quy định tại Quyết định 2752/QĐ-UBND ngày 04/8/2020, cụ thể như sau:

+ Học phí: Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập được thu không quá 9 tháng.

Lưu ý: Trong thời gian học sinh, sinh viên, học viên ngừng học để phòng tránh dịch nếu các đơn vị không triển khai học trực tuyến thì không thực hiện thu học phí: Chỉ thực hiện thu học phí khi tổ chức học trực tuyến hoặc bố trí học bù.

+ Các khoản thu thỏa thuận: Thu theo thời gian thực học (Các đơn vị lưu ý điều chỉnh kế hoạch giảng dạy và  mức thu phù hợp với tình hình thực tế).

*Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập:

Các đơn vị cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Công văn 1620/BGDĐTKHTC ngày 11/5/2020. Trong đó, cần lưu ý các nội dung như sau:

+ Tổ chức gặp gỡ trao đổi với phụ huynh học sinh về các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính công khai và tạo được sự đồng thuận.

+ Nếu tổ chức học trực tuyến thì việc xác định mức thu học trực tuyến trong thời gian ngừng đến trường, các khoản chi phí phát sinh cần thiết để thực hiện các hoạt động tổ chức dạy, thời gian thực tế học trực tuyến, các nội dung truyền tải qua dạy học trực tuyến, tỷ lệ hoàn thành chương trình học. Nếu không tổ chức học trực tuyến thì sẽ không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ.

Xem chi tiết tại Công văn 589/SGDĐT-KHTC ngày 03/03/2021.

Trung Tài

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,067

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn