Tiếp tục xây dựng dự thảo Luật phòng, chống ma túy sửa đổi trong năm 2021

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
27/02/2021 14:36 PM

Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) có Kế hoạch 15/KH-BCĐ138 thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021.

Phòng chống ma túy

Phòng chống ma túy (Ảnh minh họa)

- Theo lĩnh vực công tác được phân công, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và Viện kiểm sát các cấp tiếp tục nghiên cứu áp dụng hiệu quả quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

- Tích cực tham gia góp ý xây dựng vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống ma túy và hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan.

- Thu thập, quản lý hệ thống dữ liệu và phân tích, xử lý thông tin về tình hình ma túy. Chủ động trong nghiên cứu khoa học, đánh giá thực chất diễn biến tình hình tội phạm và tệ nạn về ma tùy theo địa bàn, lĩnh vực được phân công, đánh giá nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm, đưa ra để xuất, kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong đấu tranh phòng, chống ma túy phù hợp với tình hình hiện nay.

- Phối hợp với đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện các dự án phòng, chống tội phạm và tệ nạn về ma túy có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân.

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Nghị quyết 98/NQ-CP, ngày 26/12/2014 về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.

- Các đơn vị trong Ngành cần phải tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Căn cứ vào thực tế diễn biến tình hình vi phạm, tội phạm về ma túy trên địa bàn hoặc tính chất, nội dung công tác đặc thù của mỗi đơn vị để triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy cho phù hợp với điều kiện thực tế.

- Đặc biệt quan tâm quán triệt tới từng công chức, viên chức và NLĐ phải nêu cao tinh thần gương mẫu, tuyệt đối không tham gia vào việc chứa chấp, sử dụng, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sản xuất và các hành vi vi phạm khác liên quan đến ma túy; đồng thời có trách nhiệm giáo dục con, em và người thân trong gia đình, bạn bè, ... tránh xa tệ nạn và tội phạm về ma túy…

Xem chi tiết Kế hoạch 15/KH-BCĐ138 ban hành ngày 26/02/2021.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,828

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn