Mỗi năm có ít nhất 1 kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
17/02/2021 10:58 AM

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 10/2021/TT-BTC ban hành ngày 26/01/2021 hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Dịch vụ làm thủ tục thuế

Tổng cục Thuế tổ chức thi hàng năm, mỗi năm tổ chức ít nhất 1 kỳ thi.

Toàn văn Thông tư 10/2021/TT-BTC

Theo đó quy định cụ thể Tổng cục Thuế sẽ tổ chức thi hàng năm, mỗi năm tổ chức ít nhất 1 kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế. Tổng cục Thuế cũng sẽ ban hành quy chế thi cấp chứng chỉ để áp dụng chung cho tất cả các kỳ thi.

Về điều kiện dự thi, Thông tư 10/2021 quy định như sau:

Người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế là người Việt Nam hoặc người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên, phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

- Đồng thời phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành, chuyên ngành kinh tế, thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành khác mà có tổng số đơn vị học trình hoặc tín chỉ hoặc tiết học của các môn học kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, phân tích hoạt động tài chính từ 7% trở lên trên tổng số học trình hoặc tín chỉ hoặc tiết học cả khóa học.

- Có thời gian công tác thực tế về thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên. Thời gian công tác thực tế được tính cộng dồn từ thời gian tốt nghiệp ghi trên bằng đại học (hoặc sau đại học) đến thời điểm đăng ký dự thi.

- Đối tượng dự thi phải nộp đầy đủ hồ sơ, chi phí dự thi theo quy định.

Thông tư 10/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/3/2021 và thay thế Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 và Thông tư 51/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017.

Thùy Liên

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,667

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn