Xác định "chủ hộ" theo Luật Cư trú 2020

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
17/02/2021 08:02 AM

Luật Cư trú 2020 được ban hành ngày 13/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021, đã bổ sung nhiều quy định mới đáng chú ý về cư trú; trong đó có quy định tại Điều 10 về xác định "chủ hộ" như sau:

Xác định chủ hộ

Chủ hộ theo quy định mới gồm những đối tượng nào? (Ảnh minh họa)

Thành viên hộ gia đình có quyền và nghĩa vụ thống nhất đề cử chủ hộ; trong đó:

- Chủ hộ là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ do các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử;

- Trường hợp hộ gia đình không có người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì chủ hộ là người được các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử;

- Trường hợp các thành viên hộ gia đình không đề cử được thì chủ hộ là thành viên hộ gia đình sẽ do Tòa án quyết định;

- Trường hợp hộ gia đình chỉ có một người thì người đó là chủ hộ.

Hiện hành theo Khoản 1 Điều 25 Luật Cư trú 2006 quy định:

- Mỗi hộ gia đình cử một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ hộ để thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú.

- Trường hợp không có người từ đủ mười tám tuổi trở lên hoặc có người từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì được cử một người trong hộ làm chủ hộ.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,416

Bài viết về

lĩnh vực Hộ tịch – Cư trú – Quyền dân sự

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn