Tin vui: Người nghỉ hưu trước ngày 01/01/2021 được tăng lương hưu

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Thanh Lợi
08/02/2021 08:10 AM

Lương hưu hàng tháng từ ngày 01/01/2021 của người đang hưởng lương hưu (bắt đầu hưởng lương hưu trước ngày 01/01/2021) sẽ tăng khi mức điều chỉnh tiền lương/thu nhập đóng bảo hiểm xã hội tăng.

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì lương hưu hàng tháng được tính trên tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (áp dụng đối với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc) hoặc tính trên tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (áp dụng đối với NLĐ tham gia BHXH tự nguyện), cụ thể như sau:

- Đối với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc:

Lương hưu hàng tháng

=

Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng

x

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

- Đối với NLĐ tham gia BHXH tự nguyện:

Lương hưu hàng tháng

=

Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng

x

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Trong đó:

- Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được giữ cố định.

- Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH hàng năm sẽ được điều chỉnh theo mức điều chỉnh tiền lương đóng BHXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

- Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH sẽ được điều chỉnh theo mức điều chỉnh thu nhập đóng BHXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Do đó: Lương hưu hàng tháng của người đang hưởng lương hưu sẽ tăng nếu mức điều chỉnh tiền lương/thu nhập đóng BHXH tăng.

Ngày 30/12/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH tăng mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với NLĐ đang hưởng lương hưu từ ngày 01//01/2021 đến ngày 31/12/2021, cụ thể như sau:

- Mức điều chỉnh tiền lương đóng bảo hiểm xã hội:

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Mức điều chỉnh năm 2020

4,85

4,12

3,89

3,77

3,50

3,35

3,41

3,42

3,29

3,19

2,96

2,73

2,54

2,35

Mức điều chỉnh từ 01/01/2021

5,01

4,25

4,02

3,89

3,61

3,46

3,52

3,53

3,40

3,29

3,06

2,82

2,62

2,42

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Mức điều chỉnh năm 2020

1,91

1,79

1,64

1,38

1,26

1,18

1,14

1,13

1,10

1,06

1,03

1,00

1,00

 

Mức điều chỉnh từ 01/01/2021

1,97

1,84

1,69

1,42

1,30

1,22

1,18

1,17

1,14

1,10

1,06

1,03

1,00

1,00

- Mức điều chỉnh thu nhập đóng bảo hiểm xã hội:

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mức điều chỉnh năm 2020

1,91

1,79

1,64

1,38

1,26

1,18

1,14

Mức điều chỉnh từ 01/01/2021

1,97

1,84

1,69

1,42

1,30

1,22

1,18

Năm

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Mức điều chỉnh năm 2020

1,13

1,10

1,06

1,03

1,00

1,00

 

Mức điều chỉnh từ 01/01/2021

1,17

1,14

1,10

1,06

1,03

1,00

1,00

Như vậy: Việc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội điều chỉnh tăng mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội như trên sẽ làm tăng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH hàng năm hoặc mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH khi tính lương hưu.

Đồng nghĩa, lương hưu hàng tháng từ ngày 01/01/2021 của người đang hưởng lương hưu (bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2021) sẽ tăng so với năm 2020.

Thanh Lợi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 59,010

Bài viết về

lĩnh vực Bảo hiểm

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn