Sắp trình Thủ tướng phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
04/02/2021 14:26 PM

Theo Quyết định 21/QĐ-UBDT ngày 18/01/2021, dự kiến trình Thủ tướng phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn vào tháng 3/2021.

Tháng 3/2021, trình Thủ tướng phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn

Tháng 3/2021, trình Thng phê duyt danh sách xã đc bit khó khăn (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực I, II, III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025, làm cơ sở triển khai thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2025.

Đơn vị chủ trì: Vụ Chính sách dân tộc.

Thời gian trình: Tháng 3/2021.

Trước đó, tại Quyết định 72/QĐ-TTg ngày 16/01/2021, Thủ tướng giao UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, xác định danh sách các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025, hoàn thiện hồ sơ gửi Ủy ban Dân tộc trước ngày 20/01/2021.

Trên cơ sở đề của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, thẩm định, quyết định danh dách các thôn đặc biệt khó khăn và trình Thủ tướng xem xét, quyết định danh sách xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Quyết định 33/2020/QĐ-TTg; hoàn thành trước ngày 31/03/2021.

Như vậy, dự kiến trong tháng 3/2021 sẽ trình Thủ tướng phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025.

Cũng theo Quyết định 21/QĐ-UBDT, phân công các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

- Tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025.

Đơn vị chủ trì: Vụ Dân tộc thiểu số.

Thời gian trình: Tháng 6/2021.

- Xây dựng Đề án Xác định thành phần, tên gọi của một số dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam.

Đơn vị chủ trì: Vụ Dân tộc thiểu số.

Thời gian trình: Tháng 12/2021.

Xem chi tiết tại Quyết định 21/QĐ-UBDT, có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 25,184

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn