Số lượng cấp phó tại các đơn vị sự nghiệp công lập tại Hà Nội

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
26/12/2020 15:22 PM

Ngày 01/12/2020, UBND TP.Hà Nội ban hành Kế hoạch 232/KH-UBND về rà soát, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội theo các Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định 108/2020/NĐ-CPNghị định 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, khung số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp như sau:

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Số lượng cấp phó được thực hiện theo Đề án thành lập (trong trường hợp thành lập mới) hoặc Đề án tự chủ của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: Được bố trí không quá 03 người;

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên:

+ Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố: Có từ 20 người làm việc là viên chức trở xuống được bố trí không quá 02 cấp phó; Có trên 20 người làm việc là viên chức được bố trí không quá 03 cấp phó;

+ Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở; Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục và tương đương thuộc sở; Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện: Được bố trí không quá 02 cấp phó.

Cấp phó phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp:

Bên cạnh đó, khung số lượng cấp phó phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp như sau:

- Đối với phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: số lượng cấp phó thực hiện theo Đề án thành lập (trong trường hợp thành lập mới) hoặc Đề án tự chủ cửa đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Đối với phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng;

- Đối với phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: Có từ 07 đến 09 người làm việc là viên chức được bố trí 01 Phó Trưởng phòng; có từ 10 người làm việc là viên chức trở lên được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng.

Lưu ý: Xác định giải pháp và lộ trình cụ thể để giảm cấp phó (nếu dôi dư so với quy định) đảm bảo thời gian, số lượng theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 27 Nghị định 120/2020/NĐ-CP:

- Các đơn vị có số lượng cấp phó nhiều hơn số lượng cấp phó theo quy định nêu trên thì trong thời hạn 12 tháng phải sắp xếp số lượng cấp phó của đơn vị theo đúng quy định.

- Trường hợp sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập làm tăng số lượng cấp phó của đơn vị so với quy định này thì trong thời hạn tối đa 03 năm kể từ ngày thực hiện sắp xếp, cơ quan trực tiếp quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm sắp xếp, bố trí để giảm số lượng cấp phó, bảo đảm phù hợp với quy định; chỉ được bổ sung khi số lượng cấp phó thấp hơn quy định.

Quý Nguyễn

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,798

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn