Hướng dẫn chi trả tiền lương làm thêm giờ với Thẩm phán làm công việc hỗ trợ hòa giải tại Tòa án

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
30/11/2020 14:21 PM

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 92/2020/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Hướng dẫn chi trả tiền lương làm thêm giờ với Thẩm phán làm công việc hỗ trợ hoạt động hòa giải tại Tòa án

ng dn chi trả tiền lương làm thêm gi vi Thm phán làm công vic h tr hot đng hòa gii ti Tòa án (Ảnh minh họa)

Theo đó, quy định một số nội dung chi, mức chi trong thực hiện hòa giải, đối thoại tại Tòa án như sau:

- Chi trả tiền lương làm việc vào ban đêm, thêm giờ đối với Thẩm phán, Thư ký, người lao động thuộc Tòa án khi thực hiện các công việc hỗ trợ hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Việc chi tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động, các văn bản  hướng dẫn và Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Chi thù lao cho Hòa giải viên: Mức chi thù lao cho hòa giải viên thực hiện theo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng, chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.

- Chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án thực hiện theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng và quy định chi tiết của Tòa án nhân dân tối cao.

Thông tư 92/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,670

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn