Sửa đổi quy định về quản lý, hạch toán vay của ngân sách nhà nước

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Thùy Liên
01/10/2020 09:51 AM

Thông tư 81/2020/TT-BTC sửa đổi một số Thông tư hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước.

Thông tư 81/2020/TT-BTC

Hạch toán NSNN

Sửa đổi quy định về quản lý, hạch toán vay của ngân sách nhà nước (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, sửa đổi quy định về quản lý, hạch toán vay của ngân sách nhà nước tại Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 như sau:

Đối với các khoản vay thông qua phát hành trái phiếu được hạch toán kế toán theo mệnh giá.

Trường hợp có phát sinh chênh lệch giá bán trái phiếu so với mệnh giá và các khoản chiết khấu, chênh lệch mệnh giá của trái phiếu bị hoán đổi và trái phiếu được hoán đổi, chênh lệch giữa mệnh giá gốc trái phiếu được mua lại và giá mua lại, thì số chênh lệch được kế toán theo dõi trên tài khoản riêng; cuối năm, căn cứ vào số dư tài khoản riêng nói trên, trường hợp chênh lệch dương thì hạch toán vào thu của ngân sách, trường hợp chênh lệch âm được hạch toán vào chi của ngân sách.

So với hiện hành, bổ sung trường hợp chênh lệch giữa mệnh giá gốc trái phiếu được mua lại và giá mua lại.

Bên cạnh đó, sửa đổi quy định về chi ngân sách theo hình thức lệnh chi tiền, cụ thể:

"Điều 19. Chi ngân sách theo hình thức lệnh chi tiền

1. Thực hiện chi theo hình thức lệnh chi tiền đối với các nhiệm vụ:

...

n) Chi trả nợ vay của ngân sách nhà nước (trừ các khoản thanh toán gốc, lãi, phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán trái phiếu Chính phủ);..."

So với hiện hành, bổ sung khoản thanh toán mua lại trái phiếu Chính phủ.

Thông tư 81/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2020.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,974

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn