Hà Nội, TP.HCM được tăng thêm tối đa 10 Phó Giám đốc sở so với các địa phương còn lại

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
16/09/2020 08:41 AM

Theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, số lượng Phó Giám đốc sở được quy định như sau:

Hà Nội, TP.HCM được tăng thêm tối đa 10 Phó Giám đốc sở so với các địa phương còn lại

Hà Nội, TP.HCM được tăng thêm tối đa 10 Phó Giám đốc sở so với các địa phương còn lại (Ảnh minh họa)

Bình quân mỗi sở có 03 Phó Giám đốc. Căn cứ số lượng sở được thành lập và tổng số lượng Phó Giám đốc, UBND cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng Phó Giám đốc của từng sở cho phù hợp.

Riêng thành phố Hà Nội và TP.HCM, ngoài tổng số lượng Phó Giám đốc theo quy định tính bình quân chung thì mỗi thành phố được tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc.

Như vậy, Hà Nội, TP.HCM được tăng thêm tối đa 10 Phó Giám đốc sở so với các địa phương còn lại.

(Hiện hành, theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP, số lượng Phó Giám đốc sở không quá 03 người; riêng số lượng Phó Giám đốc các sở thuộc UBND thành phố Hà Nội và UBND TP.HCM không quá 04 người).

Bên cạnh đó, theo Nghị định 107/2020, các địa phương đã thực hiện thí điểm hợp nhất, sáp nhập các cơ quan chuyên môn theo Kết luận 34-KL/TW ngày 07/8/2018, tổng kết việc thực hiện thí điểm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Việc sắp xếp các tổ chức thuộc sở theo tiêu chí quy định tại Nghị định 107/2020 hoàn thành trước ngày 31/3/2021.

Trong quá trình thực hiện sắp xếp lại tổ chức, số lượng cấp phó của người đứng đầu các tổ chức, đơn vị do sáp nhập, hợp nhất có thể cao hơn quy định tại Nghị định 107/2020, nhưng khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không được bổ sung và phải có giải pháp điều chỉnh, sắp xếp lại số cấp phó vượt quy định để bảo đảm trong thời hạn 3 năm kể từ ngày sáp nhập, hợp nhất số lượng cấp phó của người đứng đầu các tổ chức, đơn vị phải thực hiện theo đúng quy định.

Nghị định 107/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 25/11/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,485

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn