Hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ BHYT

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
13/08/2020 11:16 AM

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn 2539/BHXH-CSYT về việc thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ BHYT.

Toàn văn Công văn 2539/BHXH-CSYT

Theo đó, để đảm bảo thanh toán chi phí KCB BHYT theo đúng quy định, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh thực hiện như sau:

1. Thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT theo đúng nội dung hướng dẫn tại Công văn 2146/BYT-BH ngày 17/4/2020 và Công văn 2276/BYT-BH ngày 24/4/2020.

Đối với người nhiễm COVID-19 điều trị tại bệnh viện dã chiến mới được thành lập: BHXH tỉnh thanh toán các chi phí KCB thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT theo hướng dẫn tại Công văn 2146 và Công văn 2276 với cơ sở KCB BHYT trên địa bàn được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ đầu mối quản lý, cung ứng thuốc, vật tư y tế....phục vụ công tác KCB tại bệnh viện dã chiến đó.

2. Đối với chi phí xét nghiệm COVID-19

**BHXH các tỉnh phối hợp với cơ sở KCB BHYT thống kê chi phí xét nghiệm COVID-19 của các trường hợp người có thẻ BHYT thực hiện xét nghiệm COVID-19 trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Công văn 4051/BYT-KHTC của Bộ Y tế, cụ thể:

- Người bệnh phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế tại các cơ sở y tế.

- Người nhiễm COVID-19 đang KCB tại các cơ sở KCB BHYT.

- Các trường hợp được cơ sở KCB BHYT chỉ định thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế về chẩn đoán, điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV ban hành kèm theo Quyết định 3351/QĐ-BYT ngày 29/7/2020.

**Tổng hợp chi phí xét nghiệm COVID-19

BHXH tỉnh phối hợp với cơ sở KCB BHYT tổng hợp chi phí xét nghiệm COVID-19 theo mức giá quy định tại Khoản 2 Công văn 4051/BYT-KHTC, mức hưởng BHYT của đối tượng như các trường hợp KCB đúng tuyến như sau:

- Tại cơ sở KCB có ký hợp đồng KCB BHYT: tổng hợp theo số lần chỉ định, thực hiện xét nghiệm của người có thẻ BHYT.

Trường hợp cơ sở KCB BHYT nêu tại mục a, mục b nêu trên không thực hiện được xét nghiệm COVID-19 thì chuyển bệnh phẩm đến cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm COVID-19 theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 3 Thông tư 09/2014/TT-BYT ngày 10/6/2014. Cơ sở y tế nhận bệnh phẩm để thực hiện xét nghiệm COVID-19 nếu chưa được cấp mã cơ sở KCB thì cơ sở y tế đó đề nghị Sở Y tế (hoặc Bộ Y tế) cấp mã cơ sở KCB làm cơ sở để cơ quan BHXH thực hiện việc mã hóa dịch vụ kỹ thuật theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 09/2014/TT-BYT.

- Mã hóa đối với dịch vụ xét nghiệm COVID-19

BHXH các tỉnh thêm “SC2” vào cuối dãy ký tự mã hóa dịch vụ kỹ thuật, cụ thể:

+ Đối với dịch vụ xét nghiệm COVID-19 thực hiện tại cơ sở KCB đó: XX.YYYY.ZZZZ.K.SC2.

+ Đối với dịch vụ xét nghiệm COVID-19 được chuyển bệnh phẩm xét nghiệm tại cơ sở KCB khác: XX.YYYYZZZZ.K.WWWWW.SC2.

Trong đó các ký tự XX.YYYYZZZZ.K.WWWWW ghi theo hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư 09/2014/TT-BYT.

Xem nội dung chi tiết tại Công văn 2539/BHXH-CSYT được ban hành ngày 10/8/2020.

Thanh Lợi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,799

Bài viết về

Cập nhật mới nhất về tình hình Covid-19

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn