Mức hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho NLĐ từ 15/9/2020

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
30/07/2020 14:54 PM

Chính phủ ban hành Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) bắt buộc.

Theo đó, mức hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh cho NLĐ được quy định như sau:

**Mức hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp cho NLĐ:

- Mức hỗ trợ bằng 50% chi phí khám bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá khám bệnh nghề nghiệp tại thời điểm NLĐ khám bệnh nghề nghiệp theo quy định sau khi đã được BHYT chi trả, nhưng không quá 800 nghìn đồng/người/lần khám.

(Theo quy định hiện hành, mức hỗ trợ chi phí khám bệnh nghề nghiệp cho NLĐ không được quá 1/3 mức lương cơ sở/người/lần khám).

- Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 02 lần và trong 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ 01 lần.

bệnh nghề nghiệp

Mức hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho NLĐ từ 15/9/2020 (Ảnh minh họa)

**Mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho NLĐ:

- Mức hỗ trợ bằng 50% chi phí chữa bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá chữa bệnh nghề nghiệp tại thời điểm NLĐ chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định sau khi đã được BHYT chi trả, nhưng không quá 15 triệu đồng/người.

(Theo quy định hiện hành, mức hỗ trợ chi phí chữa bệnh nghề nghiệp cho NLĐ không được quá 10 lần mức lương cơ sở/người).

- Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 02 lần và trong 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ 01 lần.

Để được hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định thì NLĐ phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Điều kiện được hỗ trợ chữa bệnh:

+ Đã được chẩn đoán bị bệnh nghề nghiệp tại cơ sở khám, chữa bệnh nghề nghiệp;

+ Đã tham gia bảo hiểm TNLĐ-BNN đủ 12 tháng trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp;

+ Có tham gia BHXH bắt buộc trong thời gian làm các nghề, công việc gây bệnh nghề nghiệp đề nghị hỗ trợ kinh phí theo quy định.

- Điều kiện được hỗ trợ khám bệnh:

+ Có thời gian đóng bảo hiểm TNLĐ-BNN đủ từ 12 tháng trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp cho NLĐ;

+ Đã được phát hiện bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở khám, chữa bệnh nghề nghiệp.

Thùy Liên  

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,086

Bài viết về

lĩnh vực Bảo hiểm

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn