Sửa đổi 04 Thông tư về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
23/07/2020 15:45 PM

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Cụ thể:

sửa 04 thông tư về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Sửa đổi 04 Thông tư về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Ảnh minh họa)

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3, khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 7, khoản 2 Điều 12, khoản 1 Điều 14, Điều 15; bãi bỏ một số nội dung tại một số điểm, khoản của Điều 3, Điều 8, Điều 14, Điều 17; sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các Phụ lục 2, 3, 9 ban hành kèm theo Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành kèm theo Thông tư 10/2019/TT-BXD ban hành định mức xây dựng (tại Phụ lục II);

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4; sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các Phụ lục số 1, 2 ban hành kèm theo Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (tại Phụ lục III);

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Quy định chuyển tiếp

- Đối với các gói thầu xây dựng đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng chưa đóng thầu trước thời điểm ngày 05/9/2020, thì Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc áp dụng Thông tư 02/2020/TT-BXD để thực hiện.

- Đối với các gói thầu xây dựng đã đóng thầu trước thời điểm ngày 05/9/2020, thì thực hiện theo nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Thông tư 02/2020/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 05/9/2020 và thay thế Thông tư 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,747

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn