Sửa quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
15/07/2020 07:29 AM

Luật Xây dựng sửa đổi 2020 với nhiều điểm mới nổi bật, trong đó, sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (ĐTXD).

sửa quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Sa quy đnh qun lý chi phí ĐTXD theo Luật mới (Ảnh minh họa)

V nguyên tc qun lý chi phí ĐTXD

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 132:

Luật Xây dựng 2014

Luật Xây dựng sửa đổi 2020

Nhà nước thực hiện quản lý chi phí ĐTXD thông qua việc ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật; hướng dẫn phương pháp lập và quản lý chi phí ĐTXD, đo bóc khối lượng công trình, giá ca máy và thiết bị thi công, điều chỉnh dự toán xây dựng, chỉ số giá xây dựng, kiểm soát chi phí trong ĐTXD; hướng dẫn và quản lý việc cấp chứng chỉ định giá xây dựng; công bố các chỉ tiêu, định mức xây dựng, chỉ số giá xây dựng.

Nhà nước thực hiện quản lý chi phí ĐTXD bằng việc ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật; quy định việc áp dụng các công cụ cần thiết trong công tác quản lý chi phí ĐTXD.

V định mức, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 136:

Luật Xây dựng 2014

Luật Xây dựng sửa đổi 2020

Hệ thống định mức và giá xây dựng quy định tại khoản 1 Điều 136 do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố là cơ sở để chủ đầu tư sử dụng, tham khảo trong xác định và quản lý chi phí ĐTXD.

Việc áp dụng hoặc tham khảo hệ thống định mức xây dựng quy định tại khoản 1 Điều 136 do Bộ trưởng Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành được quy định như sau:

+ Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, chủ đầu tư căn cứ quy định về quản lý chi phí, áp dụng hệ thống định mức được ban hành để xác định và quản lý chi phí ĐTXD;

+ Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP, chủ đầu tư căn cứ quy định về quản lý chi phí, tham khảo hệ thống định mức được ban hành để xác định và quản lý chi phí ĐTXD;

+ Đối với dự án sử dụng vốn khác, chủ đầu tư tham khảo hệ thống định mức được ban hành để xác định và quản lý chi phí ĐTXD.

- Sửa đổi khoản 4 Điều 136:

Luật Xây dựng 2014

Luật Xây dựng sửa đổi 2020

Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng công trình theo thời gian và làm cơ sở cho việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí ĐTXD công trình.

Bộ Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng quốc gia, UBND cấp tỉnh công bố chỉ số giá xây dựng tại địa phương.

Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng công trình theo thời gian và làm cơ sở cho việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí ĐTXD.

Bộ Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng quốc gia; UBND cấp tỉnh công bố giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng tại địa phương.

- Bổ sung khoản 5 Điều 136: Chính phủ quy định kỳ rà soát, cập nhật, điều chỉnh hệ thống định mức xây dựng đã ban hành.

- Bổ sung khoản 6 Điều 136: Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định việc xác định các định mức xây dựng mới, điều chỉnh định mức xây dựng không phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình; quy định việc xác định chỉ số giá xây dựng công trình nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên.

V thanh toán, quyết toán dán ĐTXD

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 137 như sau:

Luật Xây dựng 2014

Luật Xây dựng sửa đổi 2020

Việc thanh toán, quyết toán dự án ĐTXD được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý vốn đầu tư.

Chủ đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của các đơn giá, khối lượng và giá trị đề nghị thanh toán trong hồ sơ thanh toán.

Việc thanh toán, quyết toán dự án ĐTXD được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý vốn đầu tư.

Việc thanh toán, quyết toán các dán sử dụng vốn đầu tư công được thực hiện theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật về đầu tư công.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của các đơn giá, khối lượng và giá trị đề nghị thanh toán, quyết toán trong hồ sơ thanh toán, quyết toán.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,999

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn