Chỉ tiêu, phương án tuyển sinh gần 200 trường đại học năm 2020

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
18/06/2020 15:59 PM

Hiện nay, nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm nay cũng như điểm chuẩn của năm 2019 để thí sinh tham khảo:

STT

Tên khoa/trường

Phương án tuyển sinh 2020

01

Đại học Ngân hàng TP HCM

Có 3 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

02

Đại học Bách khoa Hà Nội

5 phương thức tuyển sinh (xem chi tiết)

03

Đại học Giao thông Vận tải TP HCM

Điểm thi tốt nghiệp THPT và xét 5 học kì (xem chi tiết)

04

Học viện Kỹ thuật quân sự

650 chỉ tiêu, xét điểm thi tốt nghiệp THPT (xem chi tiết)

05

Học viện Quân y

410 chỉ tiêu, xét điểm thi tốt nghiệp THPT (xem chi tiết)

06

Học viện Khoa học quân sự

145 chỉ tiêu, xét điểm thi tốt nghiệp THPT (xem chi tiết)

07

Học viện Biên phòng

205 chỉ tiêu, xét điểm thi tốt nghiệp THPT (xem chi tiết)

08

Học viện Hậu cần

405 chỉ tiêu, xét điểm thi tốt nghiệp THPT (xem chi tiết)

09

Học viện Phòng không - Không quân

678 chỉ tiêu, xét điểm thi tốt nghiệp THPT (xem chi tiết)

10

Học viện Hải quân

212 chỉ tiêu, xét điểm thi tốt nghiệp THPT (xem chi tiết)

11

Trường Sĩ quan chính trị

651 chỉ tiêu, xét điểm thi tốt nghiệp THPT

12

Trường Sĩ quan lục quân 1

631 chỉ tiêu, xét điểm thi tốt nghiệp THPT (xem chi tiết)

13

Trường Sĩ quan lục quân 2

662 chỉ tiêu, xét điểm thi tốt nghiệp THPT (xem chi tiết)

14

Trường Sĩ quan pháo binh

156 chỉ tiêu, xét điểm thi tốt nghiệp THPT (xem chi tiết)

15

Trường Sĩ quan công binh

184 chỉ tiêu, xét điểm thi tốt nghiệp THPT (xem chi tiết)

16

Trường Sĩ quan thông tin

421 chỉ tiêu, xét điểm thi tốt nghiệp THPT (xem chi tiết)

17

Trường Sĩ quan không quân

392 chỉ tiêu, , xét điểm thi tốt nghiệp THPT (xem chi tiết)

18

Trường Sĩ quan tăng thiết giáp

162 chỉ tiêu, xét điểm thi tốt nghiệp THPT (xem chi tiết)

19

Trường Sĩ quan đặc công

60 chỉ tiêu, xét điểm thi tốt nghiệp THPT (xem chi tiết)

20

Trường Sĩ quan phòng hóa

72 chỉ tiêu, xét điểm thi tốt nghiệp THPT (xem chi tiết)

21

ĐH Công nghiệp thực phẩm TP HCM

3.500 chỉ tiêu, 26 ngành học, xét điểm thi tốt nghiệp THPT (xem chi tiết)

22

ĐH Công nghệ TP HCM

6.600 chỉ tiêu, 3 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

23

ĐH Nha Trang

3500 chỉ tiêu, 4 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

24

ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM

2.790 chỉ tiêu, 2 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

25

ĐH Nguyễn Tất Thành

Xét tuyển theo học bạ, thi tốt nghiệm THPT (xem chi tiết)

26

ĐH Nông Lâm TP HCM

4.880 chỉ tiêu, 6 ngành mới, xét thi tốt nghiệp THPT (xem tại đây)

27

Học viện Ngân hàng

3350 chỉ tiêu, 3 phương thức xét tuyển (xem tại đây)

28

ĐH Kinh tế TP HCM

5500 chỉ tiêu, 5 phương thức tuyển sinh (xem chi tiết)

29

ĐH Kinh tế quốc dân

3 phương thức là xét tuyển (xem chi tiết)

30

ĐH Y Hà Nội

1.120 chỉ tiêu, 2 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

31

ĐH Sư phạm Hà Nội

4.330 chỉ tiêu, 4 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

32

ĐH Kinh tế - Luật TP HCM

2.020 chỉ tiêu, 4 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

33

ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Hơn 3.000 chỉ tiêu, 4 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

34

ĐH Ngoại thương

1.955 chỉ tiêu, 5 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

35

HV Báo chí &Tuyên truyền

4.110 chỉ tiêu, 5 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

36

ĐH Bách khoa (Đại học Đà Nẵng)

Xét kết quả thi Đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM (xem chi tiết)

37

ĐH Kinh tế (Đại học Đà Nẵng)

3.400 chỉ tiêu, 3 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

38

ĐH Sư phạm (Đại học Đà Nẵng)

2.190 chỉ tiêu, , 5 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

39

ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng)

5 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

40

ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng)

1.110 chỉ tiêu, 5 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

41

Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum

430 chỉ tiêu, 2 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

42

Khoa Y dược (ĐH Đà Nẵng)

230 chỉ tiêu, 3 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

43

Khoa CNTT và Truyền thông (Đại học Đà Nẵng)

500 chỉ tiêu, xét dựa trên kết quả đánh giá năng lực của ĐH QG.TPHCM (xem chi tiết)

44

HV An ninh nhân dân

630 chỉ tiêu, 3 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

45

ĐH Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)

1.450 chỉ tiêu, 4 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

46

ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội)

1.485 chỉ tiêu, 4 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

47

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội)

1.565 chỉ tiêu, 4 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

48

ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội)

1.450 chỉ tiêu, 4 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

49

ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội)

1.200 chỉ tiêu, 4 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

50

ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội)

720 chỉ tiêu, 4 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

51

Khoa Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội)

510 chỉ tiêu, 4 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

52

Khoa Y dược (ĐH Quốc gia Hà Nội)

400 chỉ tiêu, 4 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

53

Khoa Quốc tế (ĐH Quốc gia Hà Nội)

800 chỉ tiêu, 4 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

54

Khoa Quản trị Kinh doanh (ĐH Quốc gia Hà Nội)

180 chỉ tiêu, 4 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

55

HV Cảnh sát nhân dân

1.310 chỉ tiêu, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia (xem tại đây)

56

HV Tài chính

4.200 chỉ tiêu, 3 phương án xét tuyển (xem chi tiết)

57

ĐH Mở TP HCM

Xem chi tiết

58

ĐH Thủ Dầu Một

Hơn 3.600 chỉ tiêu (xem chi tiết)

59

ĐH Y Dược Thái Bình

800 chỉ tiêu, xét kết quả kì thi tốt nghiệp THPT (xem chi tiết)

60

ĐH Công nghiệp TP HCM

4 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

61

ĐH Tài nguyên và Môi trường TP HCM

5.237 chỉ tiêu, 2 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

62

ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP HCM)

6 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

63

ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP HCM)

6 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

64

ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM (ĐH Quốc gia TP HCM)

6 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

65

ĐH Kiến trúc TP HCM

1.335 chỉ tiêu, 3 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

66

ĐH Hà Nội

3.140 chỉ tiêu, 3 phương thức xét tuyển, điểm sàn xét tuyển 16 (xem chi tiết)

67

ĐH Y dược TP HCM

2.151 chỉ tiêu, 2 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

68

ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên)

1.945 chỉ tiêu, 2 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

69

ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên)

1.600 chỉ tiêu, 3 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

70

ĐH Nông lâm (ĐH Thái Nguyên)

1.260 chỉ tiêu, 2 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

71

ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên)

3 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

72

ĐH Y Dược (ĐHThái Nguyên

1.270 chỉ tiêu, xét tuyển thi tốt nghiệp THPT (xem chi tiết)

73

ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên)

 

1.368 chỉ tiêu, 3 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

74

ĐH CNTT và Truyền thông (ĐH Thái Nguyên)

1.460 chỉ tiêu, 2 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

75

Khoa Ngoại ngữ (ĐH Thái Nguyên)

3 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

76

Khoa Quốc tế (ĐH Thái Nguyên)

400 chỉ tiêu, 3 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

77

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai

200 chỉ tiêu, 3 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

78

ĐH Luật TP HCM

2.100 chỉ tiêu, 2 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

79

ĐH Sân khấu Điện ảnh TP HCM

220 chỉ tiêu, thi năng khiếu (xem chi tiết)

80

ĐH Mỹ thuật TP HCM

215 chỉ tiêu (xem chi tiết)

81

ĐH Bách khoa TP HCM

5.000 chỉ tiêu, 2 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

82

ĐH Thủy lợi

3.700 chỉ tiêu, nhiều phương án xét tuyển (xem chi tiết)

83

ĐH Sư phạm TP HCM

2 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

84

ĐH Thương mại

3.800 chỉ tiêu, 3 phương thức xét tuyển, điểm sàn 18 (xem chi tiết)

85

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn(ĐH Quốc gia TP HCM)

3.399 chỉ tiêu, 2 ngành mới, 5 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

86

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

1.310 chỉ tiêu, xét tốt nghiệp THPT (xem chi tiết)

87

ĐH Kiến trúc Hà Nội

3 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

88

ĐH Dược Hà Nội

760 chỉ tiêu, 2 ngành mới, 3 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

89

ĐH Y Dược Hải Phòng

769 chỉ tiêu, xét tốt nghiệp THPT (xem chi tiết)

90

ĐH Giao thông Vận tải

4.290 chỉ tiêu, 4 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

91

ĐH Công đoàn

1.800 chỉ tiêu, xét tốt nghiệp THPT (xem chi tiết)

92

ĐH Lao động - Xã hội

3.750 chỉ tiêu, 3 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

93

HV Ngoại giao

500 chỉ tiêu, 3 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

94

HV Cán bộ TP HCM

3 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

95

ĐH Văn hóa TP HCM

750 chỉ tiêu, thi năng khiếu (xem chi tiết)

96

HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông

3.080 chỉ tiêu, 3 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

97

ĐH Thăng Long

2.000 chỉ tiêu, 2 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

98

ĐH Hàng hải

Hàng nghìn chỉ tiêu, 3 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

99

HV Tòa án

360 chỉ tiêu, 2 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

100

ĐH Kiểm sát Hà Nội

300 chỉ tiêu, 2 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

101

ĐH Luật (Đại học Huế)

950 chỉ tiêu, 3 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

102

ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế)

1.710 chỉ tiêu, xét tốt nghiệp THPT (xem chi tiết)

103

ĐH Kinh tế (ĐH Huế)

830 chỉ tiêu, 3 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

104

ĐH Nông lâm (Đại học Huế)

1.595 chỉ tiêu, 3 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

105

ĐH Sư phạm (ĐH Huế)

687 chỉ tiêu theo học bạ (xem chi tiết)

106

ĐH Khoa học (ĐH Huế)

1.840 chỉ tiêu, 5 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

107

ĐH Phòng cháy chữa cháy

250 chỉ tiêu, xét tuyển thi tốt nghiệp THPT (xem chi tiết)

108

ĐH Cần Thơ

8.900 chỉ tiêu, 3 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

109

ĐH Văn Hiến

3.600 chỉ tiêu với 5 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

110

ĐH Văn Lang

3.650 chỉ tiêu, 3 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

111

ĐH Hùng Vương TP HCM

1.500 chỉ tiêu, dựa kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG – T P. HCM (xem chi tiết)

112

ĐH Điện lực

6.130 chỉ tiêu, 2 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

113

HV Thanh thiếu niên Việt Nam

1.000 chỉ tiêu, 3 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

114

HV Phụ nữ Việt Nam

900 chỉ tiêu, 3 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

115

HV Chính sách và Phát triển

950 chỉ tiêu, 3 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

116

ĐH Y dược Cần Thơ

1.480 chỉ tiêu, xét tuyển thi tốt nghiệp THPT (xem chi tiết)

117

ĐH Tân Tạo (Long An)

4 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

118

ĐH Võ Trường Toản (Hậu Giang)

950 chỉ tiêu, 3 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

119

ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải

310 chỉ tiêu, 3 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

120

ĐH Y khoa Vinh (Nghệ An)

1.040 chỉ tiêu, xét kì thi tốt nghiệp (xem chi tiết)

121

ĐH Vinh

4.100 chỉ tiêu, 3 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

122

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh

2 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

123

ĐH Quảng Nam

1.340 chỉ tiêu, 2 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

124

ĐH Xây dựng Miền Trung

2.020 chỉ tiêu, 6 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

125

ĐH Xây dựng Miền Tây

700 chỉ tiêu, 5 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

126

ĐH Bạc Liêu

Hơn 1.300 chỉ tiêu, 3 phương thức xét tuyển (xem chi tiết)

…..

Update….

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,903

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn