Sửa đổi, bổ sung nội dung phương án phát triển cụm công nghiệp

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
18/06/2020 15:31 PM

Ngày 11/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 66/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2017/NĐ-CP, trong đó, sửa đổi, bổ sung nội dung phương án phát triển cụm công nghiệp.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, một số nội dung của phương án phát triển cụm công nghiệp được sửa đồi, bổ sung như sau:

- Căn cứ pháp lý, sự cần thiết xây dựng phương án phát trin cm công nghip;

 (Hiện hành, “phương án phát triển” được gọi là “quy hoạch”).

- Đánh giá thực hiện các mục tiêu, nội dung chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam, chiến lược phát trin các ngành, lĩnh vc công nghiệp ưu tiên trên địa bàn;

Dự kiến mục tiêu, nhu cầu phát triển các ngành, lĩnh vc công nghip ch yếu, ưu tiên và d báo các yếu t thun li, khó khăn tác động đến phát trin các cm công nghip trong thi k quy hoch;

D báo nhu cu mt bng ca các t chc, cá nhân đầu tư vào các cm công nghip;

(Hiện hành, đánh giá, dự kiến nhu cầu phát triển các ngành, nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các yếu tố tác động đến phát triển cụm công nghiệp).

- Đánh giá hiện trạng, tiến độ xây dựng, hiệu quả đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn; tình hình thu hút đầu tư, tỷ lệ lấp đầy, qun lý cm công nghip;

Đánh giá tình hình sn xut kinh doanh, công tác bo v môi trường, bin pháp x lý môi trường, hiu qu kinh tế - xã hi ca tng cm công nghip; những mặt đạt được, hạn chế và nguyên nhân;

(Hiện hành, đánh giá hiện trạng, tiến độ triển khai quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tình hình thu hút đầu tư, tỷ lệ lấp đầy, hiệu quả hoạt động của từng cụm công nghiệp; những mặt đạt được, tồn tại và nguyên nhân).

- Xây dng các kch bn phát trin cm công nghip trên địa bàn; mi kch bn có thuyết minh đối vi tng cm công nghip gm tên gọi, v trí, diện tích, hiện trạng đất đai trên nguyên tắc hạn chế sử dụng đất đã quy hoạch trồng lúa, đt rng phòng h, rừng đặc dng; ngành nghề hoạt động (định hướng các ngành, nghề có tính liên kết, trong cùng chuỗi giá trị của sản phẩm, dịch vụ);

Gii trình cơ sở điều chỉnh phương án phát trin cm công nghip; gii pháp thu hút đầu tư, dự kiến tiến độ thành lập, đầu tư hạ tng, thu hút lấp đầy và to vic làm cho người lao động địa phương;

Đánh giá khả năng kết nối hạ tầng kinh tế - xã hội ngoài cụm công nghiệp và các yếu tố thuận lợi, khó khăn;

(Hiện hành, định hướng phân bố, phát triển các cụm công nghiệp, luận chứng quy hoạch từng cụm công nghiệp gồm: Tên, địa điểm, diện tích, hiện trạng đất đai trên nguyên tắc hạn chế sử dụng đất đã quy hoạch trồng lúa, ngành nghề hoạt động, tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật ngoài cụm công nghiệp; nhu cầu thuê đất, thuê lại đất của cụm công nghiệp và các yếu tố thuận lợi, khó khăn).

- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn của các kịch bản phát triển cụm công nghiệp; đề xuất một kịch bản tối ưu làm phương án phát triển kèm theo danh mục các cụm công nghiệp dự kiến phát triển và thể hiện trên bản đồ gồm: tên gọi, vị trí, diện tích, ngành nghề hoạt động, tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật;

(Hiện hành, dự kiến danh mục quy hoạch các cụm công nghiệp theo các phương án; lựa chọn một phương án và thể hiện trên bản đồ quy hoạch (gồm: Tên gọi, vị trí, diện tích, ngành nghề hoạt động, dự kiến tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật, giai đoạn quy hoạch)).

- Giải pháp huy động các nguồn vốn đầu tư hạ tầng, cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp;

(Hiện hành, dự kiến tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp; các giải pháp về cơ chế, chính sách, khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư; phương án tổ chức thực hiện quy hoạch).

Giải pháp đánh giá, xử lý hiện trạng môi trường, dự báo tác động, biện pháp xử lý môi trường của các cm công nghip d kiến trong phương án phát triển, đặc biệt cụm công nghiệp đã thành lập, hoạt động trên địa bàn và tổ chức thực hiện.

(Hiện hành, đánh giá hiện trạng môi trường, công tác quản lý môi trường của các cụm công nghiệp đã thành lập trên địa bàn; dự báo tác động, biện pháp xử lý môi trường của các cụm công nghiệp dự kiến quy hoạch).

Nghị định 66/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2020.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,917

Bài viết về

lĩnh vực Đầu tư

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn