Đã có Quyết định 15/2020/QĐ-TTg: Điều kiện, thủ tục để người dân nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 42

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
25/04/2020 21:01 PM

Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

File word 14 mẫu hồ sơ để nhận hỗ trợ Covid-19

Đơn cử, điều kiện, hồ sơ, thủ tục, trình tự thực hiện đối với NLĐ bị tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương: 

- Điều kiện hỗ trợ, NLĐ được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

+ Thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của HĐLĐ, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/4/2020 đến ngày 01/6/2020.

+ Đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

+ Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nhiên, số dư đến ngày 31/3/2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

- Hồ sơ, thủ tục, trình tự thực hiện:

+ Hồ sơ đề nghị theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg. 

+ Doanh nghiệp lập Danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ không hưởng lượng bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 1 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg; đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan BHXH xác nhận Danh sách này. 

+ Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách theo để nghị của doanh nghiệp, cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH của NLĐ theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg và gửi doanh nghiệp.

+ Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh. 

Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Quyết định 15/2020/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 24/4/2020 và các chế độ quy định tại Quyết định 15/2020/QĐ-TTg được áp dụng từ ngày 01/4/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 50,700

Bài viết về

Cập nhật mới nhất về tình hình Covid-19

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn