Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

19/03/2020 10:46 AM

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định 02/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam như sau:

- Các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc:

+ Văn phòng.

+ Ban Tổ chức cán bộ.

+ Ban Kế hoạch - Tài chính.

+ Ban Kiểm tra.

+ Ban Hợp tác quốc tế.

- Tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc và sản xuất, phát sóng chương trình: Ban Thư ký biên tập.

- Các tổ chức sản xuất, phát sóng chương trình:

+ Ban Thời sự.

+ Ban Khoa giáo.

+ Ban Truyền hình tiếng dân tộc.

+ Ban Truyền hình đối ngoại.

+ Ban Văn nghệ.

+ Ban Sản xuất các chương trình Giải trí.

+ Ban Sản xuất các chương trình Thể thao.

+ Ban Biên tập truyền hình cáp.

+ Ban Thanh thiếu niên.

+ Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự.

+ Trung tâm Sản xuất phim truyền hình.

+ Trung tâm Tư liệu.

+ Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ.

(Hiện hành, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.Cần Thơ)

+Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

(Hiện hành, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.Huế, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.Đà Nẵng, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.Nha Trang)

+ Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số.

+ Các cơ quan thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại nước ngoài được thành lập theo quy định của pháp luật.

+ Trung tâm Kỹ thuật sản xuất chương trình.

+ Trung tâm Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng.

+ Trung tâm Mỹ thuật.

- Các tổ chức sự nghiệp khác:

+ Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình.

+ Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình.

+ Trung tâm Tin học và Công nghệ truyền hình.

(Hiện hành, có Tạp chí Truyền hình)

Nghị định 34/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,823

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn