VBHN Thông tư xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

14/02/2020 11:35 AM

Bộ Tài chính vừa ký xác thực Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC thông tư hướng dẫn xử phạt hành chính về hoá đơn.

VBHN thông tư xử phạt hành chính về hoá đơn

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, hợp nhất 02 Thông tư hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn:

- Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn (có hiệu lực từ ngày 02/3/2014);

- Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2014/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 15/12/2016).

Ảnh chụp một phần Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC ngày 11/02/2020.

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC không thay thế 02 Thông tư nêu trên.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,411

Bài viết về

lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn