Công nhận 01 chứng chỉ tin học nước ngoài sử dụng ở Việt Nam

05/02/2020 15:34 PM

Ngày 21/01/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 111/QĐ-BTTTT công nhận chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Ảnh chụp một phần Mẫu chứng chỉ kèm theo Quyết định 111/QĐ-BTTTT

Cụ thể, công nhận Chứng chỉ ICDL Profile Certificate của tổ chức ECDL/ICDL Foundation (gồm 05 mô-đun Computer Essentials, Online Essentials, Word Processing, Speardsheets, Prosentation) đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT (Mẫu chứng chỉ kèm theo).

Tổ chức ECDL/ICDL Foundation và đại diện ủy quyền tại Việt Nam là Công ty Cổ phần ICDL Việt Nam phải tuân thủ các quy định hiện hành.

Trong trường hợp có sự thay đổi về một trong các nội dung: khung chương trình, khung giáo trình, nội dung thi, mẫu chứng chỉ của tổ chức nước ngoài, tổ chức ECDL/ICDL Foundation và Công ty Cổ phần ICDL Việt Nam chịu trách nhiệm báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, thực hiện đánh giá công nhận lại chứng chỉ.

Quyết định 111/QĐ-BTTTT có hiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày 21/01/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,043

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn