Đào tạo nghiệp vụ luật sư cho 1.850 cử nhân Luật trong năm 2020

13/01/2020 15:27 PM

Ngày 27/12/2019, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 3179/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC Bộ Tư pháp năm 2020

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, trong năm 2020, Học viện Tư pháp sẽ mở lớp Đào tạo nghiệp vụ luật sư cho 1.850 cử nhân Luật.

TT

TÊN LỚP ĐÀO TẠO, BI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ (TRIỆU ĐNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Lớp Đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa 21

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân Luật

1.850/khóa

12 tháng/khóa

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh và địa phương liên kết

0,00

Học viện Tư pháp

 

2

Lớp Đào tạo nghiệp vụ công chứng khóa 22

Viên chức và thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân Luật

1.000/khóa

12 tháng/khóa

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

0,00

Học viện Tư pháp

 

3

Lớp Đào tạo nghiệp vụ thi hành án khóa 20

Cán bộ trong diện bổ nhiệm chấp hành viên

300/khóa

06 tháng/khóa

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

0,00

Học viện Tư pháp

 

4

Lớp Đào tạo nghiệp vụ đấu giá khóa 12

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân Luật hoặc cử nhân Kinh tế

130/khóa

06 tháng/khóa

Tại Hà Nội

0,00

Học viện Tư pháp

 

5

Lớp Đào tạo chung Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư khóa 3

Thí sinh dự nguồn cho việc tuyển chọn, bổ nhiệm thẩm phán, kiểm sát viên và hành nghề luật sư

80/khóa

18 tháng/khóa

Tại Hà Nội

0,00

Học viện Tư pháp

 

6

Lớp Đào tạo nghề thừa phát lại khóa 4

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân luật

90/khóa

06 tháng/khóa

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

0,00

Học viện Tư pháp

 

7

Lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa V

Theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và quy định khác có liên quan

80/khóa

11 tháng/khóa (học thứ 7, CN)

Tại địa phương phù hợp

0,00

Học viện Tư pháp

 

Tổng cộng Phụ lục I:

0,00

Kinh phí đào tạo do Bộ Tài chính cấp riêng và thu phí theo quy định

Phụ lục I: Đào tạo các chức danh tư pháp và lý luận chính trị năm 2020

Quyết định 3179/QĐ-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/12/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,251

Bài viết về

lĩnh vực Dịch vụ pháp lý

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn