Đã có Thông tư 16/2019/TT-BXD về xác định chi phí quản lý dự án ĐTXD

13/01/2020 09:53 AM

Ngày 16/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng (ĐTXD).

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, việc xác định chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn trong giai đoạn chuyển tiếp quy định tại Điều 36 Nghị định 68/2019/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:

- Dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày 01/10/2019 và đang triển khai thực hiện thì tiếp tục sử dụng, vận dụng định mức chi phí quản lý và định mức chi phí tư vấn theo quy định tại Nghị định 32/2015/NĐ-CP.

Trường hợp gói thầu quản lý dự án, gói thầu tư vấn chưa ký kết hợp đồng sau ngày 15/02/2020 thì người quyết định đầu tư quyết định áp dụng định mức chi phí quản lý dự án và định mức chi phí tư vấn ban hành tại Thông tư 16/2019/TT-BXD để điều chỉnh giá gói thầu quản lý dự án, gói thầu tư vấn nhưng phải đáp ứng yêu cầu tiến độ và hiệu quả của dự án.

- Đối với dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt sau ngày 01/10/2019:

+ Trường hợp  các gói thầu quản lý dự án, gói thầu tư vấn đã sử dụng, vận dụng định mức chi phí theo quy định tại Nghị định 32/2015/NĐ-CP để xác định giá gói thầu quản lý dự án, gói thầu tư vấn, đã lựa chọn được nhà thầu và đã ký kết hợp đồng trước ngày 15/02/2020 thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

+ Trường hợp gói thầu quản lý dự án, gói thầu tư vấn chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu hoặc đang thực hiện lựa chọn nhà thầu trước ngày 15/02/2020 thì áp dụng định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn ban hành tại Thông tư 16/2019/TT-BXD để cập nhật giá gói thầu quản lý dự án, gói thầu tư vấn.

- Đối với các hợp đồng quản lý dự án, tư vấn đã ký kết trước ngày 15/02/2020 thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Thông tư 16/2019/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 38,416

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn