Đề xuất rút ngắn thời gian nghỉ hè của giáo viên còn 08 tuần

07/01/2020 16:35 PM

Đây là nội dung được đề xuất tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục 2019.

Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục 2019

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, thời gian nghỉ hè của nhà giáo được đề xuất như sau:

- Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên cơ sở giáo dục mầm non là 08 tuần, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp, trợ cấp (nếu có);

- Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt là 08 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm theo quy định của Bộ Luật lao động, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có);

- Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên trường trung cấp và giảng viên trường cao đẳng là 08 tuần, bao gồm cả nghỉ Tết, nghỉ các ngày lễ, nghỉ phép hằng năm và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ Luật lao động, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có);

- Thời gian nghỉ hè hằng năm của giảng viên các cơ sở giáo dục đại học do hiệu trưởng, giám đốc các cơ sở giáo dục đại học quyết định.

Căn cứ khung kế hoạch thời gian năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và điều kiện cụ thể của địa phương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thời điểm nghỉ hè ở cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn; căn cứ điều kiện của trường trung cấp, trường cao đẳng, hiệu trưởng nhà trường quyết định thời gian nghỉ hè của nhà giáo.

Hiện hành, theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 15//2017/TT-BGDĐT): "Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 02 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ Luật lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có)".

Theo Thông tư 48/2011/BGDĐT thì thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên mầm non gồm: nghỉ hè và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau:

+ Thời gian nghỉ hè của giáo viên là 08 tuần, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp, trợ cấp (nếu có);

+ Các ngày nghỉ khác thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động và các quy định hiện hành.

Như vậy, thay vì quy định riêng trong từng Thông tư như hiện này thì thời gian nghỉ hè của giáo viên sẽ được đề xuất quy định chung tại một Nghị định.

Đồng thời, thời gian nghỉ hè của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cũng được đề xuất rút ngắn từ 02 tháng xuống còn 08 tuần.

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục 2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 18,346

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn