Sửa đổi 04 Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

31/12/2019 09:51 AM

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 98/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Nghị định 98/2019/NĐ-CP sửa đổi một số nội dung, đơn cử như:

-  Sửa đổi Nghị định 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, các nội dung: Đối tượng lập quy hoạch cấp nước; Trách nhiệm lập, thời gian và thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch cấp nước đô thị; Căn cứ lập quy hoạch cấp nước đô thị;...

- Sửa đổi Nghị định 124/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 117/2007/NĐ-CP CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, các nội dung: Bãi bỏ khoản 2, khoản 3 Điều 1, thay thế cụm từ “giai đoạn” bằng cụm từ “thời hạn” tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 124/2011/NĐ-CP.

-  Sửa đổi Nghị định 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng, các nội dung như: Quy định chung về quản lý, sử dụng cơ sở hỏa táng; Quản lý chi phí về quy hoạch và đầu tư xây dựng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;...

- Sửa đổi Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải, nội dung: Quy hoạch thoát nước.

Nghị định 98/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2020 và bãi bỏ Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,142

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn