Xã, phường, thị trấn loại II được tăng thêm 01 Phó Chủ tịch UBND

26/12/2019 14:05 PM

Đây là điểm mới của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020).

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, quy định về cơ cấu tổ chức của UBND xã, phường, thị trấn như sau:

- UBND xã loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch; xã loại III có 01 Phó Chủ tịch. (Hiện hành, UBND xã loại I có không quá 02 Phó Chủ tịch; xã loại II và loại III có 01 Phó Chủ tịch)

- UBND phường loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch; phường loại III có 01 Phó Chủ tịch. (Hiện hành, UBND phường loại I có không quá 02 Phó Chủ tịch; phường loại II và loại III có 01 Phó Chủ tịch)

- UBND thị trấn loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch; thị trấn loại III có 01 Phó Chủ tịch. (Hiện hành, UBND thị trấn loại I có không quá 02 Phó Chủ tịch; thị trấn loại II và loại III có 01 Phó Chủ tịch)

Như vậy, nhiệm kỳ tới, xã, phường, thị trấn loại II sẽ được tăng thêm 01 Phó Chủ tịch UBND so với quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, Luật mới quy định giảm số lượng đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã và giảm số lượng Phó chủ tịch HĐND cấp huyện. Xem thêm tại:

>> Chính thức giảm số lượng đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã

>> Giảm số lượng Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện

Lưu ý: Từ ngày 01/7/2020 cho đến khi bầu ra HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026, số lượng đại biểu HĐND tại các đơn vị hành chính, cơ cấu Thường trực HĐND cấp tỉnh và cấp xã, số lượng Phó Chủ tịch HĐND và Phó Trưởng ban của Ban của HĐND cấp tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn loại II tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 59,741

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn