Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu 2019 trước 01/02/2020

23/12/2019 10:27 AM

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Công văn 8936/BKHĐT-QLĐT về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019.

Công văn 8936/BKHĐT-QLĐT và biểu mẫu báo cáo kèm theo

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, nội dung báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 gồm 3 phần:

- Phần I: Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 (theo đề cương hướng dẫn tại Phụ lục 1).

- Phần II: Tổng hợp số liệu về công tác đấu thầu (theo mẫu biểu hướng dẫn tại Phụ lục 2).

- Phần III: Tổng hợp các cơ quan, đơn vị không thực hiện báo cáo hoặc thực hiện nhưng không đảm bảo về thời hạn và nội dung theo yêu cầu (theo mẫu biểu hướng dẫn tại Phụ lục 3).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 01/02/2020 theo đúng quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 4 Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT để kịp tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, lưu ý việc gửi báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 được thực hiện đồng thời theo hai hình thức bằng văn bản và gửi trên Hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia (hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 4).

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 8936/BKHĐT-QLĐT ngày 28/11/2019.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,834

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn