Đề xuất giảm giờ làm việc thấp hơn 48 giờ/tuần vào thời điểm thích hợp

18/12/2019 14:05 PM

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 101/2019/QH14 về Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

File Word Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng 2020

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Quốc hội đã hoàn thành chương trình kỳ họp thứ 8 với các nội dung được xem xét, quyết định như sau:

- Giao Chính phủ căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nghiên cứu đề xuất giảm thời giờ làm việc bình thường đối với người lao động thấp hơn 48 giờ/tuần và báo cáo Quốc hội xem xét vào thời điểm thích hợp.

- Không thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo Luật khoáng sản 2010 từ ngày 01/7/2011 đến hết ngày 31/12/2013; không thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định tại Luật Tài nguyên nước 2012 từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 31/8/2017.

- Cho phép 11 tỉnh, thành phố được kéo dài thời gian thanh toán các khoản trang thiết bị y tế , phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kinh phí kết dư quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015 đến hết ngày 30/6/2020, tổng số tiền là 518.389 triệu đồng, bao gồm: Hà Nội: 116.562 triệu đồng; Cao Bằng: 10.983 triệu đồng; Lạng Sơn: 23.589 triệu đồng; lai Châu: 2.357 triều đồng; Quảng Ngãi: 699,5 triệu đồng; Long An: 19.119 triệu đồng; Đồng Nai: 67.655 triệu đồng; Bình Dương: 101.579 triệu đồng; Tuyên Quang: 623,5 triệu đồng; Bình Phước: 3.900 triệu đồng; TP.HCM: 171.322 triệu đồng.

Sau ngày 30/6/2020, số kinh phí chưa sử dụng hết được nộp về Trung ương hạch toán vào quỹ dự phòng để điều tiết chung theo quy định của Luật BHYT 2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 46/2014/QH14. Giao Chính phủ chỉ đạo thực hiện và báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020).

Nghị quyết 101/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,027

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn