Từ ngày 01/7/2020, nhiều loại hộ chiếu sẽ được gắn chíp điện tử

13/12/2019 09:58 AM

Đây là nội dung tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Luật quy định hộ chiếu có gắn chíp điện tử là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký số của người được cấp. Được cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên.

Người từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền lựa chọn cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc hộ chiếu không gắn chíp điện tử.

Các loại hộ chiếu sẽ được gắn chíp điện tử bao gồm:

- Hộ chiếu ngoại giao;

- Hộ chiếu công vụ;

- Hộ chiếu phổ thông.

Đồng thời Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 cũng bổ sung các quy định về trường hợp cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn. Các đối tượng được cấp bao gồm:

- Người ra nước ngoài có thời hạn bị mất hộ chiếu phổ thông, có nguyện vọng về nước ngay.

- Người có quyết định trục xuất bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước sở tại nhưng không có hộ chiếu.

- Người phải về nước theo điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tề về việc nhận trở lại công dân.

- Người được cấp hộ chiếu phổ thông vì lý do quốc phòng, an ninh.

Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,071

Bài viết về

lĩnh vực Hộ tịch – Cư trú – Quyền dân sự

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn