257 quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, vùng, tỉnh

05/12/2019 14:00 PM

Ngày 02/12/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 110/NQ-CP về Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch .

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, đơn cử như một số quy hoạch sau:

- Quy hoạch mạng lưới phòng chống ung thư giai đoạn 2009-2020 ban hành tại Quyết định 4595/QD-BYT ngày 21/11/2009.

- Quy hoạch mạng lưới các Trung tâm dịch vụ việc làm giai đoạn 2016 – 2025 ban hành tại Quyết định 1833/QD-TTg ngày 28/10/2015.

- Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020 ban hành tại Quyết định 121/2007/QD-TTg ngày 27/7/2007.

- Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ban hành tại Quyết định 356/QD-TTg ngày 25/2/2013.

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020 ban hành tại Quyết định 943/QD-TTg ngày 20/7/2012.

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên đến năm 2020 ban hành tại Quyết định 936/QD-TTg ngày 18/7/2012.

- Quy hoạch phát triển các khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 ban hành tại Quyết định 52/2008/QD-TTg ngày 25/4/2008.

- Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013- 2020, định hướng đến năm 2030 ban hành tại Quyết định 2164/QD-TTg ngày 11/11/2013.

- Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành tại Quyết định 201/QD-TTg ngày 22/01/2013.

Xem chi tiết nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 110/NQ-CP ngày 02/12/2019.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,598

Bài viết về

lĩnh vực Đầu tư

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn