Không tuyển dụng công chức ngạch kế toán viên sơ cấp từ 01/01/2020

19/11/2019 11:23 AM

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 77/2019/TT-BTC quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 11/2019/TT-BNV bãi bỏ Thông tư 09/2010/TT-BNV ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ, trong đó có quy định về ngạch kế toán viên sơ cấp.

Thông tư 77/2019/TT-BTC không còn quy định chức danh công chức đối với ngạch kế toán viên cao đẳng (mã số 06a.031) và ngạch kế toán viên sơ cấp (mã số 06.033) và quy định: "Các cơ quan quản lý, sử dụng công chức không thực hiện việc tuyển dụng công chức ngạch kế toán viên sơ cấp, không thực hiện chuyển ngạch công chức sang ngạch kế toán viên sơ cấp kể từ ngày 01/01/2020".

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Bên cạnh đó, hướng dẫn thực hiện việc chuyển xếp ngạch mới đối với công chức hiện đang giữ ngạch kế toán viên sơ cấp (mã số 06.033) trước ngày 01/01/2020 như sau:

- Công chức có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên, đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch kế toán viên trung cấp thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức để xem xét, quyết định bổ nhiệm vào ngạch kế toán viên trung cấp (mã số 06.032).

Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch kế toán viên, khi dự thi nâng ngạch lên ngạch kế toán viên được miễn điều kiện về thời gian giữ ngạch quy định tại khoản 5 Điều 7 Thông tư Thông tư 77/2019/TT-BTC.

- Công chức chưa có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thì tiếp tục hưởng theo hệ số lương hiện hưởng trong thời hạn 06 năm kể từ ngày 01/01/2020. Trong thời hạn 06 năm kế từ ngày 01/01/2020, cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm bố trí công chức đi đào tạo để đáp ứng tiêu chuẩn của các ngạch công chức chuyên ngành kế toán theo quy định tại Thông tư 77/2019/TT-BTC, cụ thể như sau:

+ Đối với trường hợp công chức có tuổi đời dưới 55 tuổi đối với nam và dưới 50 tuổi đối với nữ, cơ quan sử dụng công chức phải bố trí cho công chức đi đào tạo để đáp ứng tiêu chuẩn của ngạch công chức kế toán viên trung cấp trở lên.

Trường hợp công chức được cử đi đào tạo, sau khi tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thì thực hiện bể nhiệm vào ngạch mới theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 24 Thông tư 77/2019/TT-BTC.

Trường hợp công chức được cử đi học mà không tham gia học tập hoặc kết quả học tập không đạt yêu cầu thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức thực hiện tinh giản biên chế.

+ Đối với trường hợp công chức có tuổi đời từ đủ 55 trở lên đối với nam và từ đủ 50 trở lên đối với nữ khi không có nhu cầu hoặc không được cử đi đào tạo được bảo lưu chế độ, chính sách của ngạch kế toán viên sơ cấp cho đến tuổi nghỉ hưu.

Như vậy, công chức chuyên ngành kế toán chỉ còn 04 ngạch: kế toán viên cao cấp, kế toán viên chính, kế toán viên và kế toán viên trung cấp.

Thông tư 77/2019/TT-BTC chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,727

Bài viết về

lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn