Hà Nội: Rà soát, cắt bỏ TTHC trong đầu tư xây dựng và phát triển đô thị

07/11/2019 10:41 AM

Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 235/KH-UBND về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn.

Kế hoạch 235/KH-UBND ngày 01/11/2019

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, nhằm khắc phục các hạn chế, yếu kém; nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tăng cường kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể, đơn cử như:

- Tiếp tục rà soát, cắt bỏ thủ tục hành chính (TTHC) trong hoạt động đầu tư xây dựng và đầu tư xây dựng nhằm loại bỏ cơ chế xin cho:

+ Giao sở Tư pháp chủ trì cùng các Sở, ngành rà soát các TTHC liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển đô thị, tham mưu báo cáo UBND Thành phố xem xét, hủy bỏ các TTHC theo lĩnh vực được phân công phù hợp với quy định của Luật sửa đổi một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (Luật số 35/2018/QH14) và các văn bản pháp luật hiện hành, đảm bảo phù hợp thực tiễn.

+ Yêu cầu các UBND quận/huyện thực hiện nội dung tại điểm c mục II.3 (Kế hoạch 125/KH-UBND).

- Tổng hợp rà soát các trường hợp vi phạm về quy hoạch, về trật tự xây dựng trên địa bàn để phân công, chỉ đạo, tổ chức xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật; làm tốt công tác phòng ngừa, không để xảy ra các vi phạm nghiêm trọng: Sở Xây dựng chủ trì thực hiện nội dung điểm a và c, mục II.5 (Kế hoạch 125/KH-UBND); UBND các quận, huyện thị xã thực hiện nội dung điểm b, mục II.5 (Kế hoạch 125/KH-UBND).

Xem chi tiết nội dung tại Kế hoạch 235/KH-UBND ngày 01/11/2019.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,454

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn