Điều kiện miễn tập sự với giáo viên trúng tuyển viên chức tại TP.HCM

30/10/2019 16:33 PM

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có Công văn 3871/GDĐT-TC hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập xác định và thiết lập thành phần hồ sơ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp kể từ năm học 2019 - 2020.

Công văn 3871/GDĐT-TC ngày 21/10/2019 và biểu mẫu kèm theo

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, đối với trường hợp thuộc diện miễn thực hiện chế độ tập sự:

- Người trúng tuyển viên chức được miễn chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc trong ngành giáo dục, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên;

+ Trong thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc đã làm những công việc chuyên môn nghịêp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Cách xếp mức lương đề nghị: Căn cứ vào thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc (cách quãng thì được cộng dồn), sau khi trừ thời gian tập sự theo quy định, xếp lương vào bậc 1 của chức danh nghề nghịêp được bổ nhiệm (nếu người được bổ nhiệm có trình độ thạc sĩ thì xếp lương vào bậc 2, tình độ tiến sĩ thì xếp lương vào bậc 3 của chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm), sau đó, cứ mỗi 36 tháng hoặc 24 tháng thì được xếp lên một bậc lương.

Mốc thời gian hưởng lương được tính từ ngày bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. Mốc thời gian nâng lương lần sau tính từ thời điểm xếp bậc lương được hưởng.

- Hồ sơ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (mỗi loại 01 bản sao được sắp xếp theo thứ tự dưới đây):

+ Công văn đề nghị;

+ Danh sách đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (Mẫu 1a);

+ Biên bản họp về đề nghị xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;

+ Bảo sao quyết định phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển;

+ Sơ yếu lý lịch theo Mẫu số 2 (ban hành kèm theo Thông tư 12/2012/TT-BNV);

+ Bản sao các văn bằng tốt nghiệp chuyên môn, bảng điểm, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học phù hợp với vị trí việc làm của người trúng tuyển viên chức;

+ Giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học (theo Điều 1 Thông tư 04/2015/TT-BNV);

+ Hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động hoặc các văn bản của đơn vị cũ phân công công việc trước khi tham gia tuyển dụng;

+ Bản sao các Quyết định nghỉ việc ở đơn vị cũ;

+ Bản sao quá trình tham gia BHXH tại đơn vị cũ và đơn vị mới.

Xem chi tiết hướng dẫn tại Công văn 3871/GDĐT-TC ngày 21/10/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,204

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn