Đề xuất tăng thời gian làm thêm giờ đến 40 giờ trong 01 tháng

16/10/2019 08:25 AM

Hiện hành, Bộ luật Lao động 2012 quy định số giờ làm thêm giờ của người lao động không quá 30 giờ trong 01 tháng.

Tuy nhiên, Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đang đề xuất tăng thời gian làm thêm giờ của người lao động lên đến 40 giờ trong 01 tháng.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

- Phải được sự đồng ý của người lao động;

- Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng;

- Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong một năm, trừ một số ngành, nghề, công việc trong trường hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 109 do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 400 giờ trong một năm.

Đồng thời, Dự thảo cũng đề xuất khi tổ chức làm thêm giờ theo quy định tại khoản 2 Điều 109 Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về lao động tại địa phương.

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,881

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn