Đề xuất bổ sung 02 loại văn bản quy phạm pháp luật mới

14/10/2019 10:37 AM

Đây là nội dung được đề xuất tại Dự thảo Luật sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, bổ sung thêm 02 loại văn bản vào hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, gồm:

- Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Bên cạnh đó, Dự thảo đề xuất sửa đổi quy định về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật như sau:

"Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau. Văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau phải sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước hoặc quy định việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước về vấn đề khác nhau đó.

Dự thảo còn bổ sung thêm nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật: "Bảo đảm thể chế hóa kịp thời, đúng đắn, đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.”

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi).

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,441

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn