Sắp xếp tinh gọn bộ máy ngành Thuế: Giảm từ 711 xuống còn 500 chi cục thuế

08/10/2019 14:39 PM

Trong bối cảnh công việc ngày càng nhiều, nhân sự được tinh gọn lại, việc sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế phải được thực hiện bài bản, hợp lý để ngành Thuế vừa hoàn thành mục tiêu chiến lược cải cách, tinh gọn bộ máy hành chính vừa hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm.

Cục Thuế Hà Nội đã thực hiện xong việc sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế. Ảnh: Thùy Linh.

Đồng lòng

Từ cuối tháng 8/2019 đến nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký 35 quyết định thành lập chi cục thuế khu vực trực thuộc 35 cục thuế tỉnh, thành phố trong cả nước, qua đó tiến hành sắp xếp, hợp nhất 207 chi cục thuế để thành lập 98 chi cục thuế khu vực, giảm 109 chi cục thuế. Đây là đợt thứ ba của năm 2019 và là đợt thứ tư tính từ năm 2018 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quyết định sắp xếp, hợp nhất chi cục thuế. Thực hiện chỉ đạo của Bộ, đến nay, Tổng cục Thuế đã sắp xếp 401 chi cục thuế thuộc 61 cục thuế tỉnh, thành phố để thành lập 190 chi cục thuế, giảm 211 chi cục thuế. Số chi cục thuế trong cả nước đã giảm từ 711 xuống còn 500 chi cục thuế.

Theo khảo sát tại một số Cục Thuế, ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính kí quyết định thành lập các chi cục thuế, tại các đơn vị được chỉ định, công tác triển khai được thực hiện gấp rút, nhanh chóng. Ví dụ, tại Cục Thuế Ninh Bình, theo quyết định của Bộ Tài chính, Chi cục Thuế thành phố Ninh Bình và Chi cục Thuế huyện Hoa Lư sẽ sáp nhập thành Chi cục Thuế khu vực Ninh Bình - Hoa Lư; Chi cục Thuế thành phố Tam Điệp và Chi cục Thuế huyện Yên Mô sẽ sáp nhập thành Chi cục Thuế khu vực Tam Điệp - Yên Mô. Ngay sau khi nhận quyết định, Cục Thuế tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm vị trí lãnh đạo chủ chốt Chi cục Thuế khu vực Tam Điệp - Yên Mô và Chi cục Thuế khu vực Ninh Bình - Hoa Lư để công tác sắp xếp được hiệu quả, hiệu lực nhanh chóng.

Hay như tại Cục Thuế Bắc Ninh, thực hiện Quyết định số 1674/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, Cục Thuế Bắc Ninh sẽ thực hiện hợp nhất các Chi cục Thuế huyện Thuận Thành, Chi cục Thuế huyện Gia Bình và Chi cục Thuế huyện Lương Tài thành Chi cục Thuế khu vực Gia Thuận (địa điểm đặt trụ sở tại huyện Thuận Thành); hợp nhất Chi cục Thuế huyện Tiên Du và Quế Võ thành Chi cục Thuế khu vực Tiên Du - Quế Võ (trụ sở đặt tại huyện Tiên Du). Để việc triển khai hợp nhất các chi cục thuế thành chi cục thuế khu vực được thuận lợi, không gây xáo trộn làm ảnh hưởng đến công tác nộp ngân sách của người nộp thuế, Cục Thuế Bắc Ninh đã thành lập Ban chỉ đạo tổ chức công tác sáp nhập do Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh Ngô Xuân Tòng làm trưởng ban, và các tiểu ban giúp việc do các đồng chí Phó Cục trưởng làm trưởng tiểu ban.

Theo lãnh đạo Cục Thuế Bắc Ninh, để các chi cục thuế khu vực đi vào hoạt động được ổn định, Cục Thuế Bắc Ninh đang khẩn trương rà soát hồ sơ, hỗ trợ công nghệ thông tin phục vụ công tác kết xuất dữ liệu phục vụ công tác bàn giao, sẵn sàng đưa các chi cục thuế khu vực vào hoạt động theo quy định. Thực tế sáp nhập đã dẫn đến dôi dư một số lãnh đạo cấp chi cục nên sẽ ảnh hưởng nhất định đến tâm tư của cán bộ, công chức. Để cán bộ công chức hiểu, nắm bắt được chủ trương, yên tâm công tác, ban lãnh đạo Cục Thuế Bắc Ninh đã tổ chức họp công tác nhân sự thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn của Tổng cục Thuế với các tiêu chuẩn rõ ràng, phù hợp. Nhờ các bước triển khai được thực hiện công khai, minh bạch nên hầu hết cán bộ công chức đều tán thành chủ trương của các cấp lãnh đạo đề ra.

Hầu hết các Cục Thuế thuộc đợt sắp xếp này đều tích cực thực hiện kế hoạch, nhanh chóng bắt tay vào công tác như: Điều động bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt, tập huấn công tác nghiệp vụ... Ngoài ra, trong quá trình thực hiện hợp nhất, một số cán bộ công chức sẽ phải thay đổi địa điểm làm việc, tạm thời có những bất tiện trong thực hiện nhiệm vụ. Song, hầu hết các Cục Thuế luôn quan tâm đến việc làm tốt công tác tư tưởng đến toàn thể cán bộ công chức các chi cục thuế sáp nhập, nên cơ bản họ đều nhận thức được chức trách và nhiệm vụ của mình, khắc phục khó khăn để sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới. Đến thời điểm hiện tại, chưa có đơn thư kiến nghị vướng mắc tại bất cứ một Cục Thuế nào trên cả nước.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương

Theo Tổng cục Thuế, qua quá trình triển khai Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, toàn ngành Thuế đã rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu. Trước hết, ngành Thuế đã tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, của Lãnh đạo Bộ Tài chính sự phối hợp chặt chẽ của các vụ, đơn vị thuộc Bộ Tài chính để đề xuất những biện pháp, giải pháp tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện việc hợp nhất chi cục thuế. Việc thực hiện kế hoạch đã có được sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, UBND các địa phương, từ cấp tỉnh đến cấp huyện, nơi các chi cục thuế hợp nhất, kể cả các sở, ban ngành trên địa bàn để tổ chức tốt việc triển khai hoạt động chi cục thuế khu vực.

Bên cạnh đó, cơ quan Thuế các cấp đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương trong việc thực hiện kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, đảm bảo ổn định trong mọi hoạt động, không ảnh hưởng đến việc thực hiện thu ngân sách hàng năm của các địa phương. Cùng với đó, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và kịp thời nắm bắt tư tưởng của công chức và người lao động trong đơn vị, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan khi tiến hành việc tổ chức lại chi cục thuế, tránh xáo trộn gây ách tắc và ảnh hưởng đến triển khai nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, các cục thuế luôn báo cáo cấp có thẩm quyền để có chính sách hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi đối với các trường hợp công chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo quy định nhằm khuyến khích công chức tự nguyện thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Để tiếp tục triển khai Đề án sắp xếp, hợp nhất các chi cục thuế cấp huyện để thành lập chi cục thuế khu vực theo Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã xây dựng đề án đến năm 2020 thực hiện sắp xếp, hợp nhất khoảng 548 chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố của 63 cục thuế thành 257 chi cục thuế khu vực, giảm 291 chi cục thuế, chỉ còn 420 chi cục thuế cấp huyện trong hệ thống thuế.

Mục tiêu trong quý I/2020, Tổng cục Thuế tiếp tục rà soát, sắp xếp, hợp nhất tối thiểu 147 chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc các cục thuế để thành lập tối thiểu 67 chi cục thuế khu vực, giảm tối thiểu 80 chi cục thuế và tiếp tục rà soát, hợp nhất các chi cục thuế đủ điều kiện để tiếp tục trình Bộ Tài chính hợp nhất, giảm tối đa so với kế hoạch tại Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Để hoàn thành nhiệm vụ này, ngành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị; phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TƯ đến công chức, người lao động ngành Thuế. Cùng với đó sẽ tiếp tục triển khai công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy, nhân sự; tích cực triển khai hoàn thiện nhóm công việc liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn; tập trung rà soát, sửa đổi các chính sách, chế độ, quy chế, quy trình nghiệp vụ để phù hợp với việc quản lý thuế theo quy mô chi cục thuế khu vực. Tổng cục Thuế sẽ chỉ đạo, hướng dẫn việc chuẩn bị số liệu, dữ liệu quản lý... để thực hiện bàn giao sử dụng tài sản, trụ sở làm việc; bàn giao hồ sơ, dữ liệu. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo cơ quan Thuế phối kết hợp chặt chẽ các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn cấp huyện để đảm bảo công tác thu trên địa bàn được ổn định.

Thùy Linh

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,983

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn