Dự thảo BLLĐ (sửa đổi): Bỏ hợp đồng lao động theo mùa vụ từ 01/01/2021

19/08/2019 10:42 AM

Hiện hành, Bộ luật Lao động 2012 quy định hợp đồng lao động (HĐLĐ) phải được giao kết theo một trong các loại: HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn và HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Tổng hợp bài viết liên quan đến Dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi)

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Tuy nhiên, Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đề xuất HĐLĐ phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

- HĐLĐ không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

- HĐLĐ xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng không quá 36 tháng (hiện hành quy định thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng).

Như vậy, đề xuất này đã bỏ HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Thay vào đó, người thực hiện công việc theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng sẽ thực hiện giao kết HĐLĐ xác định thời hạn.

Bên cạnh đó, khi HĐLĐ xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, hai bên phải ký kết HĐLĐ mới, trong thời gian này nếu chưa ký HĐLĐ mới thì quyền, lợi ích và trách nhiệm của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã hết hạn;

Nếu hết thời hạn 30 ngày mà hai bên không ký kết HĐLĐ mới thì HĐLĐ xác định thời hạn trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn.

Trường hợp hai bên ký kết HĐLĐ mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết HĐLĐ không xác định thời hạn trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 22, khoản 1 Điều 151, khoản 3 Điều 153 và khoản 4 Điều 179 của Bộ luật này.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,425

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn